Ruszamy z nowym projektem “Odkryj Siłę Praw Człowieka”! – Amnesty International

Ruszamy z nowym projektem “Odkryj Siłę Praw Człowieka”!

Niniejszy projekt jest naturalną kontynuacją działań projektu -Prawa człowieka – Edukacja Działanie- prowadzonego przez Stowarzyszenie Amnesty International w latach 2002-2009, który był nastawiony na budowanie świadomości w zakresie praw człowieka. Teraz chcemy zachęcać młodych ludzi do poczynienia kolejnego kroku – do kształtowania chęci korzystania z przynależnych im praw człowieka i nabywania umiejętności reagowania na przypadki ich łamania.
Polacy często nie znają i nie korzystają ze swoich praw i wolności obywatelskich, nie wiedzą z jakich narzędzi skorzystać w sytuacji, gdy ich prawa zostały naruszone.
Szkoła nie w pełni sprawdza się jako źródło wiedzy i umiejętności obywatelskich. Słabością istniejących programów jest ich nieregularny tryb, spontaniczność, niedostatek materiałów szkoleniowych, a także brak wypracowanego i sprawdzonego programu kształcenia. Przeważa nadal podejście encyklopedyczne, a główny przedmiot odpowiedzialny za wychowanie obywateli -wiedza o społeczeństwie- nie spełnia wymogów, jeśli chodzi o kształtowanie proobywatelskich i prodemokratycznych postaw i umiejętności.
W ramach nowego projektu Odkryj Siłę Praw Człowieka:
do końca 2010 r.:
–  grupa ekspertek i ekspertów stworzy nowoczesny materiał edukacyjny (seria scenariuszy do wykorzystania podczas lekcji, szkoleń, zajęć oraz materiał multimedialny),
od stycznia do czerwca 2011r.:
–  odbędzie się cykl szkoleń ogólnopolskich i regionalnych podczas których trenerki i trenerzy Amnesty International przeszkolą edukatorki i edukatorów AI z 12 lokalnych zespołów edukacyjnych, którzy następnie poprowadzą w regionach szkolenia dla nauczycielek/nauczycieli, pedagożek/pegadogów, trenerek/trenerów z innych organizacji pozarządoweych, młodzieży szkolnej oraz innych beneficjentów,
– grupa nauczycielek/nauczycieli, pedagożek/pegadogów, edukatorek/edukatorów, trenerek/trenerów ngo dostanie wyposażona w umiejętność efektywnego przekazywanie wiedzy z dziedziny korzystania z praw człowieka oraz wsparta profesjonalnymi i nowoczesnymi materiałami edukacyjnymi,
– grupa młodzieży szkolnej zostanie wyposażona w umiejętność korzystania ze swoich praw i ich obrony w sytuacji naruszenia,
– zostanie stworzona strona internetowa projektu promująca i rozpowszechniająca stworzone materiały edukacyjne, dzięki którym praca z młodzieżą na rzecz edukacji praw człowieka będzie bardziej efektywna i atrakcyjna.
Projekt będzie trwał od lipca 2010 do końca czerwca 2011r.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2659