Rwanda: Zniesienie kary śmierci – Amnesty International

Rwanda: Zniesienie kary śmierci

AFR 47/010/2007
Rwanda jest tym samym setnym państwem, które usunęło karę śmierci z obowiązujących przepisów. Kolejne 30 krajów – mimo formalnego przyzwolenia dla kary śmierci – w praktyce nie orzeka o jej wykonywaniu. 14 państw afrykańskich (łącznie z Rwandą) zniosło już karę śmierci za wszystkie przestępstwa, a kolejne 18 nie wykonuje jej w praktyce.
Amnesty International ma nadzieję, że posunięcie rwandyjskich władz odzwierciedla początek ogólnego trendu w regionie Afryki Środkowej. Jak na razie wszystko na to wskazuje. Znowelizowany Kodeks Karny Burundi, który jeszcze nie został ogłoszony, wyklucza karę śmierci w odniesieniu do wszystkich przestępstw. Kolejnym krokiem rządu w Rwandzie powinno być udzielenie poparcia dla rezolucji w sprawie globalnego moratorium na wykonywanie egzekucji, której uchwalenie ma być w październiku rozpatrzone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Rwanda powinna zachęcać również rządy innych krajów do poparcia tej rezolucji.

Do wydania ostatnich wyroków śmierci doszło w Rwandzie cztery lata temu – w 2003 r. Egzekucje po raz ostatni zostały wykonane w 1998 r, kiedy pozbawiono życia 22 osoby, uznane za winne zbrodni związanych z ludobójstwem, do jakiego doszło na terenie kraju. Około 600 więźniów znajduje się obecnie w celach śmierci. Ich wyroki zostały anulowane wraz z wprowadzeniem nowego ustawodawstwa. Amnesty International pragnie jednak zwrócić uwagę na okrutne, nieludzkie i poniżające warunki panujące w więzieniach, w których przebywają skazani.
Tło wydarzeń
Obecność kary śmierci w przepisach karnych stanowiła jedną z głównych przeszkód na drodze do przekazania pod jurysdykcję władzy sądowniczej Rwandy więźniów przetrzymywanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (ICTR) lub osób podejrzanych o zbrodnie ludobójstwa, przebywających obecnie poza granicami kraju. Kolejne zastrzeżenia dotyczyły sposobu przeprowadzania procesów, które nie zawsze określić mozna było jako sprawiedliwe. W wątpliwość poddawana była również niezależność, bezstronność i przejrzystość funkcjonowania systemu prawnego Rwandy.
Inicjatywa na rzecz uchwalenia rezolucji w sprawie globalnego moratorium jest wspierana przez państwa z całego świata, również z Afryki. Amnesty International wierzy, że taka rezolucja stanowiłaby istotny krok w kierunku ustanowienia powszechnego zakazu orzekania i wykonywania kary śmierci.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3812