Rząd Indii nie zgodził się na budowę kopalni Vedanty – Amnesty International

Rząd Indii nie zgodził się na budowę kopalni Vedanty

Indyjskie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Lasów odrzuciło projekt budowy kopalni przedstawiony przez firmę Orissa Mining Corporation, należącą do brytyjskiej korporacji Vedanta Resources i państwa indyjskiego. Uznano, że projekt w szerokim zakresie łamie prawo ochrony środowiska i lasów i może stać się przyczyną nadużyć w stosunku do rdzennej społeczności Dongria Kondh i innych społeczności zamieszkujących wzgórza.
-Zarówno Dongria Kondh, jak i inne lokalne społeczności od lat walczyły o taką właśnie decyzję, która została przyjęta z radością przez nas wszystkich,- powiedział Madhu Malhotra, zastępca Dyrektora Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku. -Korporacje i rząd Orisy powinny zagwarantować, że nie będę teraz po prostu starały się o realizację projektu w innym miejscu bez zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń – muszą zapewnić, że będą respektować prawa rdzennych mieszkańców i lokalnych społeczności, gdziekolwiek zdecydują się dalej prowadzić działalność.-
Amnesty International z zadowoleniem przyjęła również decyzję rządu o wstrzymaniu planu sześciokrotnego powiększenia rafinerii w Lanjigarh u stóp wzgórz Niyamgiri, należącej do Vedanta Aluminium, spółki córki korporacji Vedanta, po tym jak rządowy zespół ekspertów uznał go za nielegalny.
-Władze powinny zarządzić oczyszczenie rafinerii w Lanjigarh, która jest źródłem zanieczyszczenia powietrza i wody, co ma poważne skutki na prawa żyjących w okolicy społeczności, którzy twierdzą, że ich życie jest nie do zniesienia,- powiedział Madhu Malhotra.
Amnesty International wezwała władze Indii do utworzenia przejrzystego procesu mającego na celu uzyskanie zgody od społeczności rdzennych, dotkniętych podobnymi projektami, w sposób niezależny, w oparciu o wcześniejsze konsultacje i rzetelne informacje. Rząd powinien również respektować ich decyzję zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym. Zrealizowany na zlecenie rządu indyjskiego raport, który był podstawą do decyzji w sprawie kopalni, dokumentuje przypadki łamania prawa i nadużycia wobec praw człowieka przez korporacje.
Wnioski wynikające z raportu oraz odrzucenie projektu są spójne z raportem Amnesty International Don-t Mine us out of Existence: Bauxite Mine and Refinery Devastate Lives in India, opublikowanym w styczniu 2010. Przez osiem lat Dongria Kondh i inne społeczności z Niyamgiri protestowały przeciwko budowie kopalni boksytów przez Vedantę.
Społeczności obawiały się, że projekt usytuowany na ich świętych terenach, doprowadziłby do złamania praw rdzennej społeczności do wody, pożywienia, zdrowia i innych praw zapewniających ochronę ich kultury i tożsamości.
-Po latach walki i wizytacji nasz głos w końcu został usłyszany w Delhi,- powiedział Amnesty International lider społeczności Dongria Kondh.
KONIEC/

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

2612