Rząd Słowacji zobowiązuje się do zaprzestania segregacji w systemie edukacyjnym – Amnesty International

Rząd Słowacji zobowiązuje się do zaprzestania segregacji w systemie edukacyjnym

Zobowiązanie słowackiego rządu oznacza, że etniczna segregacja w systemie edukacji jest poważnym problemem i stanowi pierwszy krok do zakończenia wieloletniej dyskryminacji i segregacji dzieci romskich skazanych do tej pory na Słowacji na gorszą edukację.
Realizacja planu będzie wymagać silnych i konkretnych środków podejmowanych w celu wzmocnienia struktur prawnych wokół zakazu dyskryminacji i segregacji, które już teraz stanowią część słowackich ustaw związanych z edukacją i walką z dyskryminacją.
Konkretne kroki w celu egzekwowania zakazu segregacji obejmują również upoważnienie Inspektoratu Szkół Państwowych do wypełnienia zobowiązań związanych z prawami człowieka w celu zapobiegania, zakazywania i usuwania segregacji, poprzez zastosowanie odpowiednich metod, w tym zapewnienie wyraźnych i szczegółowych wskazówek oraz trybów postępowania w celu identyfikacji, monitorowania i zwalczania rzeczywistej segregacji.
Będzie to również wymagało systematycznego zbierania danych statystycznych na temat edukacji dzielonej ze względu na płeć oraz pochodzenie etniczne, o co Słowacja była już proszona kilkukrotnie przez międzynarodowe i lokalne instytucje zajmujące się obroną praw człowieka, takie jak Komitet ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej oraz Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji.
Amnesty International prowadzi od 2007 roku kampanię przeciwko segregacji w edukacji romskich dzieci na Słowacji. Organizacja będzie nadal kontrolować wysiłki rządowe związane z określonym przez niego zobowiązaniem, oraz prowadzić kampanię w celu uzyskania podjęcia konkretnych środków, aby zapewnić, by romskie dzieci mogły w tym kraju cieszyć się prawem do edukacji wolnej od dyskryminacji.
Tło sytuacji
Tysiące romskich dzieci na Słowacji jest umieszczanych w specjalnych szkołach i klasach przeznaczonych dla uczniów z -lekkim upośledzeniem umysłowym- lub w zwykłych szkołach, w których obowiązuje segregacja etniczna, a edukacja odbywa się na obniżonym poziomie. To narusza nie tylko ich prawo do edukacji wolnej od dyskryminacji, ale na dłuższą metę pozbawia je wielu różnych praw człowieka, w tym prawa do zdrowia, pracy i swobody wypowiedzi. Ustrojowe naruszenia prawa do edukacji uniemożliwiają Romom na Słowacji pełny udział w społeczeństwie oraz zamykają ich w kręgu biedy i marginalizacji.
Tłumaczył Bartek Kumanek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

2622