Rząd wietnamski prześladuje katolików. – Amnesty International

Rząd wietnamski prześladuje katolików.

Zgodnie z raportem Amnesty International, zatytułowanym -Następstwa akcji pacyfikacyjnej: ataki i zastraszenia-, katolicy biorący udział w protestach, mających na celu wsparcie stanowiska kościoła w roszczeniach o ziemię, spotkali się z fizycznymi i słownymi atakami oraz z zastraszaniem.

Władze rozpoczęły także kampanię publiczną, dzięki której chcą przy pomocy ściśle kontrolowanych przez państwo mediów, zdyskredytować w oczach społeczeństwa arcybiskupa Hanoi, innych przywódców kościelnych, a także samych katolików.
Podczas gdy kampania medialna przybiera na sile, kontrprotestanci oraz sponsorowane przez państwo grupy gromadzą siły wokół archidiecezji i parafii Tai Ha w Hanoi, nękając i zastraszając przywódców kościelnych oraz wiernych. Ponadto przynajmniej jeden kościół katolicki poza Hanoi został zaatakowany przez rzucających gradem kamieni członków gangów antykatolickich.
Jedna z młodych katoliczek w wypowiedzi dla Amnesty International ujawniła: -(kontrprotestanci) bluźnią na nasze matki i ojców, wzywają do zabicia arcybiskupa i księży. W niedzielny wieczór, kiedy wyszłam z kościoła, było tam około 400-500 osób, ubranych w niebieskie koszulki, trzymających transparenty i wykrzykujących antykatolickie hasła-.
Władze stosują także sankcje karne dla stłumienia wolności słowa i wolności wyrażania opinii. W ostatnich dniach czterech protestantów zostało zatrzymanych i oskarżonych, a liczni parafianie katoliccy zostali wezwani na posterunki policji w celu przesłuchania. Uważa się, iż starsi dostojnicy kościelni są również narażeni na aresztowania.
Katolicy wszczęli akcje protestacyjne w grudniu 2007 r. w trakcie długotrwałych sporów o własność dwóch nieruchomości ziemskich w Hanoi. Sporne ziemie należały do Kościoła katolickiego do lat 50-tych XX wieku, kiedy to zostały skonfiskowane przez państwo. Negocjacje pomiędzy kościołem a rządem stanęły jednak w miejscu w lutym 2008 roku.

Amnesty International wzywa rząd wietnamski do utrzymania w mocy prawa do wyrażania opinii i do pokojowych zgromadzeń a także utrzymania wolność wyznania i niedyskryminacji z powodu wyznania.
Organizacja wzywa również do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia osób pozbawionych wolności za pokojowe wyrażanie swoich opinii.

Tłumaczyła Marta Cąkała

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3383