Rząd planuje zmiany dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Amnesty International

Rząd planuje zmiany dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany w prawie i praktyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie muszą stawiać na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i prawa ofiar.

W związku z doniesieniami medialnymi Amnesty International zwróciło się do Minister Elżbiety Rafalskiej o podanie informacji, na jakim etapie są prace nad reformą systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jaki jest planowany zakres zmian i kiedy będą prowadzone konsultacje społeczne planowanych zmian legislacyjnych.

W odpowiedzi na pismo Ministerstwo potwierdziło, że prace są prowadzone, jednak nie podało szczegółowych informacji o planowanych zmianach, wskazując jedynie, że mają one doprowadzić do uproszczenia procedury Niebieskiej Karty i usprawnienia pracy zespołów interdyscyplinarnych. Jednocześnie doniesienia medialne są niepokojące, bo sugerują, że zmiany w procedurze Niebieskiej Karty będą prowadzić do tego, że tylko “poważne” przypadki przemocy będą podstawą do wszczęcia procedury.

Niedawno Amnesty International przeanalizowała wykonywanie przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i sformułowała szereg rekomendacji. Postulaty w zakresie przemocy w rodzinie to m.in. wprowadzenie do polskiego prawa definicji przemocy ekonomicznej i stworzenie efektywnej procedury izolacji sprawcy przemocy od osoby atakowanej. Więcej o rekomendacjach: “Polska: Bierność władz wobec przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, 13 lutego 2018 >>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

19017