Rząd robi krok w kierunku bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy domowej – Amnesty International

Rząd robi krok w kierunku bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy domowej

3 marca polski rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej ochrony osób doświadczających przemocy domowej. Projekt przewiduje natychmiastowe opuszczenie miejsca zamieszkania przez sprawcę przemocy, gdy żyje on pod jednym dachem z osobą, wobec której stosuje przemoc, w szczególności fizyczną. Amnesty International przyjmuje to rozwiązanie z dużą nadzieją na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy.

Izolacja sprawcy poprzez konieczność opuszczenia miejsca zamieszkania czy zakaz kontaktu z pokrzywdzonymi to jedna z kluczowych metod zapewnienia bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy. Obowiązek wprowadzenia takich regulacji nakłada na państwa Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Jednak w ocenie Amnesty International w przygotowanym projekcie zaproponowano niewystarczające rozwiązania. Zwracaliśmy na to uwagę już na etapie konsultacji projektu – pół roku temu.

Projekt, posługując się konsekwentnie sformułowaniem o „zakazie zbliżania się do mieszkania i jego najbliższego otoczenia” powoduje, że osoba doświadczająca lub zagrożona przemocą będzie chroniona jedynie w obrębie swojego miejsca zamieszkiwania i jego najbliższej okolicy. Przy takim brzmieniu przepisu, osoby doświadczające przemocy nie będą chronione przed przemocą, do której może dojść w przestrzeni publicznej albo np. w okolicy miejsca pracy. Tymczasem bezpieczeństwo osób doświadczających przemocy ma priorytetowe znaczenie, ponieważ przemoc zagraża ich życiu i zdrowiu.

Amnesty International będzie obserwowała dalsze prace legislacyjne nad tym projektem i oceni jego ostateczny kształt. Jednakże już dziś zauważamy dobry kierunek przygotowanych zmian prawnych, zgodny z naszymi rekomendacjami przedstawionymi w analizie „Polska wolna od przemocy wobec kobiet” z 2018 roku.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

62629