Rządowy projekt zmian dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie musi spełniać międzynarodowe standardy – Amnesty International

Rządowy projekt zmian dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie musi spełniać międzynarodowe standardy

Dzisiaj mija termin konsultacji planowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w prawie i praktyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Amnesty International wystosowało list do Minister Elżbiety Rafalskiej z uwagami. Projekt zniknął ze stron rządu i jego formalny status jest nieznany, jednak jego zapisy zmierzają w przeciwnym kierunku niż wytyczne wynikające z tzw. Konwencji antyprzemocowej.

Na przełomie roku na stronie Rządowego Biura Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z informacją o skierowaniu go do konsultacji m.in. do Amnesty International. Opinia publiczna od razu zwróciła uwagę na szkodliwe zapisy, które znalazły się w projekcie. Natychmiast zareagował Premier Mateusz Morawiecki informując o wycofaniu ustawy z konsultacji. Projekt zniknął ze strony rządu, jednakże faktyczny status projektu nie jest znany.

W związku z tym Amnesty International postanowiła wysłać swoje uwagi do projektu, jednocześnie prosząc o oficjalne potwierdzenie jego statusu. Oprócz problemów poruszanych wcześniej, takich jak brak karalności za jednorazowe użycie przemocy czy wymóg zgody osoby doznającej przemocy na rozpoczęcie procedury „Niebieskiej Karty”, Amnesty International zwróciła uwagę na szereg innych nieprawidłowości, które nie dość, że nie spełniają wymogów stawianych przez ratyfikowaną przez Polskę Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, ale także pogarszają obecny stan prawny w tym zakresie.

Amnesty International zauważyła m.in. zmianę obowiązkowych działań podejmowanych na rzecz osób doświadczających przemocy, zmiękczenie zapisów wymagających od jednostek samorządu terytorialnego przeciwdziałania przemocy czy wydłużenie i utrudnienie procedury „Niebieskiej Karty”. Dodatkowo z zaniepokojeniem przyjęto zmianę definicji przemocy, która ogranicza jej rozumienie, wykluczając takie aspekty jak przemoc seksualna. Więcej uwag Amnesty International znajduje się w liście do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Niecały rok temu Amnesty International przeanalizowała wykonywanie przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i sformułowała szereg rekomendacji. Postulaty w zakresie przemocy w rodzinie to m.in. wprowadzenie do polskiego prawa definicji przemocy ekonomicznej i stworzenie efektywnej procedury izolacji sprawcy przemocy od osoby atakowanej. Więcej o rekomendacjach: „Polska: Bierność władz wobec przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, 13 lutego 2018>>>.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

22963