Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał zastrzyki śmiertelne, używane do wykonywania egzekucji za zgodne z konstytucją – Amnesty International

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał zastrzyki śmiertelne, używane do wykonywania egzekucji za zgodne z konstytucją

Egzekucje w USA zostały zawieszone w sierpniu 2007 roku w oczekiwaniu na decyzje Sądu Najwyższego. Większość z 36 stanów, w których wykonywana jest kara śmierci oraz Rząd Federalny, używają tej samej kombinacji trzech składników, co stan Kentucky w celu znieczulenia, sparaliżowania oraz uśmiercenia więźnia skazanego prawomocnym wyrokiem.
Urzędnicy wielu stanów, m.in. Florydy, Georgii, Arizony i Ohio już zasugerowali, iż decyzja znana pod kryptonimem Baze v. Rees, powinna doprowadzić do szybkiego przywrócenia egzekucji w prawie stanowym. Prawdopodobieństwo wyznaczenia kolejnych egzekucji, w stanach takich jak Texas i Alabama, jest bardzo wysokie.
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich zasądzonych przypadkach – bezwarunkowo, bez względu na metodę wybraną do uśmiercenia skazańca. Stowarzyszenie uznaje, iż nie istnieje zjawisko ludzkiego, sprawiedliwego, wiarygodnego lub użytecznego systemu kary śmierci. Sędzia Główny Roberts przyznał, iż w przyszłości zawieszenie wykonania egzekucji z użyciem zastrzyku śmiertelnego będzie zagwarantowane tylko wtedy, gdy -skazaniec wykaże, iż protokół dotyczący zaaplikowania śmiertelnej dawki stwarza wyraźne ryzyko dojmującego bólu fizycznego.-
-Skazaniec musi wykazać, iż ryzyko jest naprawdę wysokie w porównaniu z innymi znanymi metodami.-
Sędzia Stevens, biorący udział w ogłoszeniu wyroku, napisał jednak, iż według niego decyzja Sądu Najwyższego zakończy debatę nad zastrzykami śmiertelnymi, stanowiącymi jeden ze sposobów uśmiercania.
-Teraz widzę, że tak się nie stanie- – stwierdził. Dodał, iż był przekonany, że sprawa ta wywoła publiczna debatę o karze śmierci.
Sędzia Stevens napisał, iż z własnego doświadczenia wnioskuje, że -kara śmierci jest bezsensownym i niepotrzebnym pozbawianiem życia z marginalnymi zaledwie przypadkami słusznych egzekucji, przyczyniającymi się do utrzymania porządku społecznego. Kara, będąca tak znikomą korzyścią dla państwa, jest przesadzona i okrutna.-
W podobnym tonie wypowiadał się Sędzia Breyer i wskazywał na większe problemy dotyczące kary śmierci, wykraczające poza jakiekolwiek ryzyko związane ze stosowaniem zastrzyków śmiertelnych:
-Kara śmierci sama w sobie zawsze stwarza poważne ryzyko uśmiercenia niewinnej osoby, kierowania się przy wydawaniu wyroku osobista niechęcią (mówię tu np. o kolorze skóry ofiary), skazania winnych na wieloletnie oczekiwanie na egzekucję w celi śmierci- Jednak osądzanie zasadności kary śmierci nie należy do nas.-
Sędzia Stevens wskazał, iż ryzyko uśmiercenia niewinnej osoby -może zostać całkowicie wyeliminowane- tylko przez zniesienie kary śmierci.
Amnesty International kładzie nacisk na fakt, iż zniesienie kary śmierci oznacza porzucenie destruktywnej, pozornie słusznej oraz stwarzającej podziały polityki publicznej, która i tak nie kieruje się ogólnie przyjętymi wartościami. Dowodem na to jest rezolucja Narodów Zjednoczonych z końca 2007 roku, wzywająca wszystkie kraje do wydania moratorium na karę śmierci.
Stowarzyszenie odwołało się do słów Sędziego Stevensa w sprawie Baze v. Rees: -Zabijanie usankcjonowane przez państwo staje się coraz bardziej anachroniczne.-
Tłumaczyła Dagmara Łata

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3594