Słowacja wciąż nie zapewnia równego dostępu do edukacji romskim uczniom – Amnesty International

Słowacja wciąż nie zapewnia równego dostępu do edukacji romskim uczniom

To haniebne i bezprawne, że słowacki rząd wciąż nic nie robi w sprawie segregacji tysięcy romskich dzieci - podkreśla Amnesty International w opublikowanym dzisiaj raporcie. Tysiące romskich dzieci na Słowacji znowu zaczyna nowy rok szkolny w oddzielnych szkołach i klasach.

– Najwyższy czas, żeby władze Słowacji zakończyły praktykę segregacji w szkołach i zrozumiały, że mają obowiązek zapewnić wszystkim dzieciom w kraju równy dostęp do dobrej edukacji. W przeciwnym razie życie tych dzieci będzie naznaczone przez gorsze wykształcenie, poniżenie i odizolowanie od reszty społeczeństwa – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International.

Briefing  Amnesty International Niespełnione Obietnice: Problem segregacji romskich uczniów na Słowacji ujawnia nieustanne i przemilczane pasmo porażek słowackich władz w walce z wieloletnią dyskryminacją Romów w systemie szkolnictwa.

Według statystyk Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych z 2012 r. około 43% Romów w zwykłych szkołach zostało przyjętych do klas z etnicznym podziałem. Przez to, że słowacki rząd nie wprowadził powszechnej narodowej reformy, toleruje on tym samym bezprawną dyskryminację na tle etnicznym w szkołach.

– Nie akceptuję segregacji. Moje dziecko powinno otrzymać takie samo wykształcenie jak inne dzieci – powiedziała Amnesty International romska matka z miejscowości Levoca.

30 października 2012 Sąd Regionalny w Prešovie we wschodniej Słowacji dał społeczności romskiej iskierkę nadziei. Sąd uznał umieszczanie romskich uczniów szkoły podstawowej w osobnych klasach za pogwałcenie ustawy antydyskryminacyjnej i naruszenie ludzkiej godności. Szkole nakazano zmienić rozmieszczenie romskich uczniów w klasach od początku roku szkolnego 2013/2014.

Ta sprawa pokazała brak zrozumienia, czym jest dyskryminacja i segregacja w poszczególnych szkołach i wśród lokalnych władz. Brak jest także dodatkowych funduszy na reformę, która mogłaby pomóc odmiennym etnicznie i społecznie uczniom i zapewnić im równe wykształcenie.

– Żeby szkoła w miejscowości Šarišské Michalany wykonała postanowienie sądu, władze muszą wesprzeć ją, dając jasne wytyczne i dodatkowe środki finansowe – powiedziała Draginja Nadaždin. – To zachęci inne szkoły do zerwania z etniczną segregacją. Byłby to także sygnał dla reszty społeczeństwa, że segregacja etniczna nie będzie tolerowana. – Na słowackim rządzie ciąży teraz odpowiedzialność, by poprzez reformę powszechną i wsparcie dla kluczowych elementów systemu szkolnictwa zapewnić prawo do edukacji bez dyskryminacji.

Powszechna i nieustająca segregacja romskich uczniów na Słowacji ma także inne konsekwencje. Słowackie władze łamią też tym samym międzynarodowe prawo praw człowieka i prawodawstwo antydyskryminacyjne UE. Komisja Europejska ma obowiązek i narzędzia, by upewnić się, że Państwa Członkowskie dostosują się do prawa UE, poprzez m.in. wszczęcie postępowań w sprawie trwających naruszeń.

– Już czas, żeby Komisja Europejska określiła swój stosunek i podjęła czynności wobec takich krajów jak Słowacja, gdzie rząd nie powstrzymuje powszechnej i ogólnoustrojowej segregacji, na którą nie ma już miejsca w Europie XXI wieku. Segregacja jest całkowicie sprzeczna z prawem europejskim i zasadami poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, na których Unia Europejska szczyci się, że została zbudowana – powiedziała Draginja Nadaždin.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1744