Słowenia: Amnesty International potępia przymusowe odesłanie “wymazanego” do Niemiec – Amnesty International

Słowenia: Amnesty International potępia przymusowe odesłanie “wymazanego” do Niemiec

EUR 68/002/2007
Amnesty International wyraża zaniepokojenie faktem, iż władze Słowenii nie przywróciły statusu stałych rezydentów osobom -wymazanym- w 1992 r. oraz, że –  w tym wypadku – deportowały z terytorium kraju jedną z takich osób wraz z rodziną.

Ali Berisha urodził się w Kosowie, będącym częścią byłej Jugosławii. W mieście Maribor, leżącym obecnie na terytorium Słowenii, otrzymał status stałego rezydenta, który przysługiwał mu w latach 1987-1992. W 1992 r. był jedną z 18,305 osób, które zostały -wymazane- (bezprawnie usunięte ze słoweńskiego spisu stałych rezydentów). W konsekwencji został pozbawiony przynależnych mu praw stałego rezydenta, takich jak prawo do opieki medycznej, zatrudnienia i ubezpieczenia socjalnego.
Po -wymazaniu-, Ali Berisha został zmuszony do opuszczenia Słowenii w 1993 r. Dobrowolnie powrócił tam we wrześniu 2005 r. i od tego czasu żył w centrum dla osób, ubiegających się o  azyl w Ljubljanie.
Amnesty International wielokrotnie kierowała do władz Słowenii prośby o przywrócenie -wymazanym- odebranego w 1992 r. statusu stałych rezydentów, a także zapewnienie im innych form odszkodowań, w tym finansowego wyrównania poniesionych strat.
Organizacja wzywa również władze Niemiec, aby nie obligowały Ali Berisha i jego rodziny do powrotu do Kosowa, gdzie mogliby być narażeni na ataki, wynikające z wrogości etnicznej.
Tło wydarzeń
Po skreśleniu Ali Berishy z listy stałych rezydentów, został on bez podania konkretnej przyczyny deportowany do Albanii. Z kolei władze Albanii zwróciły deportowanego do Słowenii. Następnie, Ali Berisha przeprowadził się do Niemiec, gdzie starał się o azyl. W Niemczech poznał swoją żonę Mahi Barishę (również urodzoną na terytorium dzisiejszego Kosowa), z którą ma czwórkę dzieci, urodzonych w Niemczech po 1997 r. Kolejne dziecko urodzone zostało w Słowenii w 2005 r. Wniosek o azyl odrzucony został przez niemieckie władze, a w 2005 r. Berisha został poinformowany, iż zostanie przymusowo odesłany do Kosowa, gdzie się urodził.
W tym samym roku Berisha powrócił wraz z rodziną do Słowenii, w celu uniknięcia przymusowego odesłania. Po jego powrocie, słoweński minister spraw wewnętrznych nakazał Berishy i jego rodzinie powrót do Niemiec. W listopadzie 2005 r. Amnesty International zwróciła się w trybie pilnym do władz Słowenii o zrezygnowanie z transferu Ali Berishy i jego rodziny do Niemiec.
(1) -Wymazani- –  grupa obejmująca 18,305 osób, które zostały po uzyskaniu przez Słowenię niepodległości bezprawnie usunięte ze słoweńskiego spisu stałych rezydentów. W związku z tym zostały pozbawione przynależnych im praw m.in. prawa do opieki medycznej, zatrudnienia i ubezpieczenia socjalnego.

Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

3991