Słowenia musi zapewnić Romom prawo do mieszkań i dostępu do wody – Amnesty International

Słowenia musi zapewnić Romom prawo do mieszkań i dostępu do wody

Amnesty International apeluje do słoweńskich władz o ochronę przed dyskryminacją społeczności romskich w tym kraju. Apel ten jest reakcją na opublikowany dzisiaj raport ukazujący, że słoweńscy Romowie nie mają dostępu do wody, urządzeń sanitarnych oraz nie przysługują im mieszkania o odpowiednim standardzie.

R

W publikacji Równoległe życia: Odmawianie Romom prawa do mieszkań i dostępu do wody w Słowenii Amnesty International wykazuje, że niektóre romskie rodziny mają do dyspozycji mniej wody niż ogólnie przyjęte minimum dla ofiar klęsk humanitarnych.

Wielu Romów żyje w przepełnionych budach o lichej konstrukcji, w odseparowanych i zapadłych wiejskich osadach, z dala od opieki zdrowotnej, szkół, miejsc pracy i sklepów. Permanentna dyskryminacja skazuje wielu Romów na życie w domostwach pozbawionych dostępu do podstawowej infrastruktury.

– To rzutuje na ich całą egzystencję, począwszy od zdrowia i edukacji ich dzieci, a kończąc na szansach na znalezienie pracy – mówi Nicola Duckworth, Dyrektor Programu Europy i Azji Centralnej Amnesty International.

– Niektóre miasta nie chcą świadczyć usług publicznych Romom, ponieważ twierdzą, że ich osady są nieregularne, mimo, iż w rzeczywistości ci ludzie mieszkają tu od dziesięcioleci. Rząd w ogóle ignoruje ten problem.

– Słoweński rząd musi działać, by położyć kres dyskryminacji Romów i ich cierpieniom, zapewnić im przestrzeganie praw człowieka oraz zaspokoić ich podstawowe potrzeby.

Słowenia jest krajem wysoce rozwiniętym, jej PKB na osobę jest powyżej średniej w Unii Europejskiej.
Przeciętne dzienne zużycie wody na osobę wynosi 150 litrów, w miastach nawet do 300 litrów. Jednak według badania przeprowadzonego w ostatnim roku około 20%-30% osad romskich w południowo-wschodniej części kraju nie ma w ogóle regularnego dostępu do wody.

Amnesty International dotarła do rodzin romskich, które były w stanie zebrać 10-20 litrów wody na osobę do picia, kąpieli i przygotowywania posiłków. Woda ta była zbierana w odległych źródłach, a czasami nawet w skażonych strumieniach.

Romowie są skazani na życie w osadach, ponieważ poza nimi, np. gdy próbują wynająć mieszkanie lub coś kupić, spotykają się z dyskryminacją.

A

Ale pomimo, iż zarówno państwo, jak i miasta są odpowiedzialne za zapewnienie Romom mieszkań o zadowalającym standardzie, dostanie mieszkania socjalnego lub pozwolenia na poprawę obecnych warunków mieszkaniowych jest trudne lub niemal graniczy z cudem. Ponadto Romowie żyją w ciągłym strachu przed eksmisją i rzadko kiedy są informowani o prawach jakie im przysługują.

Amnesty International apeluje do słoweńskich władz o:

  • poprawę złych warunków mieszkaniowych w osadach romskich, a tam gdzie to możliwe, pozwolenie na uregulowanie stanów prawnych tych mieszkań i zapewnianie alternatywnych opcji mieszkaniowych;
  • zapewnienie prawa własności dla mieszkańców nielegalnych osad oraz zaoferowanie im alternatywnych możliwości mieszkaniowych, nie prowadzących do dalszych segregacji, w porozumieniu z dotkniętymi tym problemem społecznościami romskimi;
  • natychmiastowego zapewnienia niezbędnego minimalnego poziomu nieskażonej wody we wszystkich osadach romskich.

– Słoweński rząd musi również zapewnić Romom pomoc prawną by mogli reagować na akty dyskryminacji, z jakimi się stykają – mówi Nicola Duckworth.

Amnesty International rozpoczyna globalną kampanię na rzecz słoweńskich Romów jako część Światowego Dnia Wody odbywającego się 22. marca 2011.

Relacje:

Danilo Hundrovic żyje wraz z rodziną w dwupokojowym domu w nielegalnej osadzie romskiej w Gorica Vas liczącej siedemdziesiąt osób. Osada nie ma zasobów wody, elektryczności, toalet, kanalizacji czy melioracji. Oto co Dalino powiedział Amnesty International:

Mój czteroletni syn musi przyjmować antybiotyki bardzo często, ponieważ wiele choruje. Jednak te antybiotyki muszą być przechowywane w lodówce, a my nie mamy prądu. Muszę trzy razy dziennie jeździć do mojej teściowej, nawet w środku nocy, aby odebrać leki. Nasza córeczka ma tylko parę miesięcy. Cały czas choruje. Nie wiem jak przetrwamy zimę. Próbowałem ubiegać się o non-profitowy wynajem mieszkania, jednak odpowiedziano mi, że miasto Ribnica nie ma wolnych apartamentów, ani nie prowadzi publicznego naboru wniosków.

Oto co romska kobieta z Žabjak w Novo Mesto powiedziała Amnesty International:

W zimie muszę wstawać bardzo wcześnie rano by rozpalić ogień na zewnątrz budy, by zagotować wodę dla dzieci, żeby się mogły trochę umyć zanim pójdą do szkoły. W zimie wcześnie rano jest bardzo ciemno, a my nie mamy światła. Kiedyś świeczka niemal podpaliła nasz szałas.

Ruža Brajdic, dwunastoletnia dziewczynka żyjąca w nielegalnej osadzie romskiej Žabjak w Novo Mesto, bez wody, prądu czy urządzeń sanitarnych powiedziała Amnesty International:

Nie chodzę do szkoły, ponieważ jestem brudna i śmierdzę. Inne dzieci dokuczają mi i mnie przezywają.

Kontekst

Od XIV wieku Romowie mieszkają na terenie, który należy do dzisiejszej Słowenii. Ich liczbę szacuje się między 7000 a 12000, co stanowi około 0,5% całej populacji. Największe skupiska Romów znajdują się w południowo-wschodniej i północno-wschodniej Słowenii. Romowie żyją również w miastach, wliczając w to Lublanę. Bezrobocie wśród społeczności romskiej wynosi w niektórych miejscach ponad 90%.

Tłumaczyła: Malwina Talik

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

materiały do pobrania:

2415