Salwador: Gdzie są “zaginione” dzieci? – Amnesty International

Salwador: Gdzie są “zaginione” dzieci?

Raport, zatytułowany -Salwador: Gdzie są „zaginione” dzieci–, przedstawia wysiłki rodziców i krewnych oraz organizacji pozarządowych podjęte na rzecz ustalenia losu dzieci. Równocześnie zwraca uwagę na fakt, że władze nie odpowiedziały na ich apele dotyczące zapewnienia sprawiedliwości i ustalenia prawdy o tych wydarzeniach.

-Cierpienia tych rodzin trwają bardzo długo; rodzice i krewni mają prawo wiedzieć gdzie znajdują się ich dzieci-, oświadczyła Amnesty International. -Brak reakcji władz Salwadoru sprawia, że poczucie upokorzenia powiększa się.-

Szacuje się, że wskutek konfliktu ofiarą bezprawnych egzekucji, pospolitych morderstw, porwań i tortur padło około 75.000 ludzi.

Jeden z najbardziej dramatycznych okresów represji miał miejsce w latach 1980-1984, kiedy uzbrojone grupy przeprowadzały akcje -czystek- wśród ludności cywilnej.

W okresie tym doszło wręcz do licznych masakr; w Rio Sumpul i Mozote siłą rozdzielano rodziny: rodziców mordowano, a ocalałe dzieci były uprowadzane przez żołnierzy. Trafiały do sierocińców lub baz wojskowych i domów rodzin żołnierzy. W przypadku niektórych dzieci wydawano zgodę na adopcję (zarówno w kraju, jak i za granicę). Taki był los -zaginionych- dzieci w Salwadorze.

W czerwcu 1982 roku dwie dziewczynki, siedmioletnia Ernestina Serrano Cruz i jej trzyletnia siostra, Erlinda, zostały oddzielone od swoich rodziców i rodzeństwa wskutek operacji podjętej przez armię salwadorską. Według relacji świadków dziewczynki zostały schwytane przez żołnierzy i wywiezione w nieznanym kierunku. Pomimo wysiłków podejmowanych przez matkę dziewczynek ich los pozostaje niewyjaśniony.

-Przez 21 lat system wymiaru sprawiedliwości oraz władze Salwadoru nie uczyniły nic, aby pomóc dzieciom i ich rodzinom. Z tego powodu 18 czerwca 2003 Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka zgłosiła skargę do Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka. To pierwszy przypadek, w którym przedmiotem prac centralnego organu systemu panamerykańskiego będzie sytuacja w Salwadorze-, stwierdziła Amnesty International.

-Zarówno obecne, jak i byłe władze Salwadoru nie wywiązały się z ciążącego na nich obowiązku przeprowadzenia niezależnych, wnikliwych śledztw, których celem byłoby odnalezienie winnych przestępstw. Obowiązek ten wynika z Porozumienia z San Jose – jednej z serii umów zawartych między stroną rządową i opozycyjnymi bojówkami w 1990 roku, kiedy konflikt zbliżał się do końca. Porozumienie dotyczyło zapewnienia poszanowania praw człowieka, zbadania przypadków naruszeń praw człowieka oraz zidentyfikowania i ukarania odpowiedzialnych za nie osób,- dodała Amnesty International.

-Władze nie zdołały zbadać i osądzić naruszeń praw człowieka, które miały miejsce w przeszłości. Równocześnie nie godzą się na poparcie starań rodziców, krewnych i organizacji pozarządowych o odnalezienie dzieci (tak było w przypadku ustanowienia Narodowego Komitetu Poszukiwawczego); wysiłki te są tym bardziej zasadne, że istnieją dowody na to, że wiele spośród -zaginionych- dzieci wciąż żyje. Odnaleziono je nie tylko w Salwadorze, ale także – między innymi – we Włoszech, Francji i w Stanach Zjednoczonych,- podkreśliła z naciskiem Amnesty International.

Organizacja wzywa władze Salwadoru do:


  • Poparcia procesu tworzenia Narodowego Komitetu Poszukiwawczego;
  • Wdrożenia zaleceń sformułowanych przez Biuro Prokuratora ds. Praw Człowieka w roku 1998 i 2003 oraz zaleceń Wydziału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego w konkretnych sprawach;
  • Wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z międzynarodowych norm ochrony praw człowieka w zakresie odszkodowań dla ofiar naruszeń praw człowieka oraz
  • Ratyfikowania Międzyamerykańskiej Konwencji w sprawie wymuszonych zaginięć (Inter-American Convention on Enforced Disappearance of Persons).

Więcej informacji:
» Pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna jest tutaj
» Pełna wersja raportu w języku hiszpańskim dostępna jest tutaj

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4996