Salwador: Legalizując dyskryminację – Amnesty International

Salwador: Legalizując dyskryminację

„Ta ustawa legalizuje dyskryminację w społeczeństwie salwadorskim” – powiedziała Amnesty International, odnosząc się do wielu jej kontrowersyjnych aspektów.

Ustawa odnosi się do kwestii wyglądu zewnętrznego i środowiska społecznego, wymieniając bezpośrednio tatuaże i typowe symbole służące identyfikacji grupy, a ponadto dotyczy w dużej mierze nieletnich, których sądzi się w Salwadorze jak dorosłych.

„To ironia, że ustawa, która ma na celu zmniejszyć wysoki wskaźnik przestępczości, jest sprzeczna z międzynarodowymi prawami człowieka, pod którymi kraj się podpisuje, a także z samą konstytucją państwa” – wskazuje Amnesty International.

Ustawa spowodowała również serię ataków ze strony władzy wykonawczej przeciwko funkcjonariuszom władzy sądowniczej, którzy odmawiają stosowania się do niej, gdyż według nich jest niezgodna z konstytucją i gwałci postanowienia międzynarodowych umów, których Salwador jest stroną.

„Te ataki godzą w uczciwość zawodową urzędników sądowych i mogą narazić ich na niebezpieczeństwo fizyczne” – powiedziała Amnesty International.

W swoim liście, Amnesty International naciska także na władze salwadorskie, aby przeanalizowały i wzięły pod uwagę podstawowe przyczyny tak wysokiego wskaźnika aktywności przestępczej, łącznie z problemem przestępczości wśród młodzieży, i aby zgodnie z tymi analizami naszkicowały i zastosowały w praktyce politykę, która przyniesie rozwiązania realne i długoterminowe, zgodne z zasadami państwa prawa.

„Problemy ekonomiczne, społeczne, edukacyjne, brak jakichkolwiek możliwości i dostępność broni wśród grup młodzieżowych powinny być kluczowym aspektem każdego programu rządu, który w poważny sposób podchodzi do rozwiązania problemu przemocy” – podkreśliła Amnesty International.

„Jeśli nie stawi się czoła tym fundamentalnym kwestiom, inicjatywy takie jak plan „Twarda Ręka” i ustawodawstwo czysto represyjne jak Ustawa o młodocianych grupach przestępczych, nie uczynią więcej ponad marnotrawstwo środków i zwiększą tylko przeludnienie w więzieniach” – konkluduje Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4955