Salwador: Sprawa zaginionych dziewczynek przed Międzyamerykańskim Trybunałem Praw Człowieka – Amnesty International

Salwador: Sprawa zaginionych dziewczynek przed Międzyamerykańskim Trybunałem Praw Człowieka

“Sprawa Erlindy i Ernestiny otwiera drzwi prawdy i sprawiedliwości dla tysięcy ofiar pogwałceń praw człowieka, które miały miejsce podczas konfliktu zbrojnego w Salwadorze. Obowiązkiem władz z prezydentem Elíasem Antoniem Sacą na czele jest pełna współpraca w trakcie procesu” – powiedziała Amnesty International.


 


Trzyletnia Erlinda i siedmioletnia Ernestina Serrano Cruz zaginęły w czerwcu 1982 roku w trakcie operacji militarnej podczas konfliktu zbrojnego toczącego się w latach 1980-1991.


 


To punkt kulminacyjny procesu zainicjowanego w 1993 roku w Sądzie Pierwszej Instancji w Chalatenango przez Marię Victorię Cruz Franco, matkę Erlindy i Ernestiny. Sprawa została przedstawiona przed Międzyamerykańskim Trybynałem Praw Człowieka w czerwcu 2003 roku po tym, jak rząd Salwadoru nie spełnił zaleceń Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka wydanych w lutym 2003 roku.


 


“To bardzo smutne, że María Victoria Cruz nie pozna ostatecznego rezultatu swoich niestrudzonych wysiłków podejmowanych w celu odnalezienia córek, ponieważ zmarła w marcu. Pora, aby władze Salwadoru podjęły konkretne działania, aby skończyć z bezkarnością” – stwierdziła Amnesty International.


 


Informacje ogólne


Podczas konfliktu zbrojnego, który miał miejsce w Salwadorze w latach 1980-1991, około 75 tysięcy osób stało się ofiarami pogwałceń praw człowieka, w tym egzekucji pozasądowych, tortur i zaginięć. Setki, a może nawet tysiące, spośród zaginionych to osoby niepełnoletnie.


 


W przeszłości władze salwadorskie odrzuciły postanowienia i zalecenia Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka dotyczące poważnych naruszeń praw człowieka popełnionych w tym okresie. Na przykład nie wzięto pod uwagę zaleceń w związku z zabójstwem Jego Eminencji Oscara Romero w 1980 roku oraz sześciu jezuitów i dwóch kobiet w 1989 roku, w których Komisja naciska na państwo, aby przeprowadzono dochodzenie, zidentyfikowano sprawców i ukarano ich, a także aby zapewniono zadośćuczynienie ofiarom i ich rodzinom, łącznie z wypłatą należnego im odszkodowania. Ówczesne władze udzieliły lekceważącej odpowiedzi, nie spełniono żadnego z zaleceń i nie zaprzestano wspierania imperium bezkarności.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4694