Scena dla twardziela – Amnesty International

Scena dla twardziela

Amnesty International patronuje projektowi teatru forum o kulturowych wzorach męskości, ich wpływie na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć.

Zachęcamy do udziału w projekcie o kulturowych wzorcach męskości i ich wpływie na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć wykorzystujący metodę Teatru Forum. Szczególnie zapraszamy mężczyzn zainteresowanych tematem kulturowych wzorców męskości, chcących podejmować temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, osoby z Warszawy lub okolic. Nie jest wymagane doświadczenie aktorskie, ale chęć przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet.

Dowiedz się więcej o projekcie, metodzie, zasadach udziału na stronie projektu: scenadlatwardziela.blogspot.com

Uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w procesie tworzenia spektaklu Teatru Forum, poznają metody dramowej improwizacji, będą mieli i miały możliwość włączenia się w działania angażujące mężczyzn i kobiety na rzecz przeciwdziałania przemocy, zdobędą doświadczenie sceniczne i edukacyjne, otrzymają możliwość pracy z ekspertami/tkami w dziedzinach: dramy, Teatru Forum, działań antydyskryminacyjnych, przeciwdziałania przemocy i reprezentujących różne organizacje.

Rekrutacja trwa do 15 kwietnia, zachęcamy do jak najszybszych zgłoszeń. Więcej informacji o założeniach projektu, zasadach rekrutacji znajduje się na stronie: scenadlatwardziela.blogspot.com

zapraszamy

Projekt realizowany jest przez Fundację “Phan Bde” w partnerskiej współpracy z fundacją Autonomia oraz grupą Głosy Przeciw Przemocy.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Stop dyskryminacji romskich uchodźców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1191