Sędziowie i prawnicy z całej Europy solidarnie przeciwko zamachowi na niezależność sądownictwa w Polsce – Amnesty International

Sędziowie i prawnicy z całej Europy solidarnie przeciwko zamachowi na niezależność sądownictwa w Polsce

W grudniu 2019 r. Sejm przyjął projekt ustawy, która zapowiada represje wobec sędziów i prokuratorów działających zgodnie z polskim i europejskim prawem. W sobotę 11 stycznia, w Warszawie sędziowie i prawnicy z co najmniej 18 krajów będą uczestniczyć w Marszu w obronie praw człowieka i praworządności w Polsce.

Ten bezprecedensowy akt solidarności z polskimi sędziami jest odpowiedzią na kolejne ataki władz. Solidaryzujemy się ze wszystkimi prawnikami, którzy w sobotę będą maszerować w obronie praw człowieka, praworządności i niezależności sądownictwa w Polsce

– powiedziała Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska.

„Sędziowie, przedstawiciele innych zawodów prawniczych i społeczeństwa obywatelskiego łączą się w proteście przeciwko planom polskich władz mającym na celu nałożenie poważnych ograniczeń na prawo sędziów do wolności wypowiedzi i zrzeszania się. Zmiany te oznaczałyby upolitycznienie tego, co jeszcze pozostało z niezależnego sądownictwa i koniec trójpodziału władzy w Polsce”.

Udział w sobotnim Marszu zapowiedzieli między innymi sędziowie z Niderlandów, Austrii, Grecji, Niemiec, Węgier, Chorwacji, Hiszpanii, Turcji, Łotwy, Bułgarii, Portugalii, Danii, Francji, Włoch, Norwegii, Rumunii, Estonii i Irlandii.

Tło

Ustawa przyjęta przez Sejm jest obecnie procedowana w Senacie. Głosowanie nad ustawą w Senacie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich do projektu ustawy dostępne są tutaj>>>

Od końca 2015 roku rząd Polski przyjął i wdrożył szereg regulacji, które miały na celu ograniczenie niezależności sądownictwa. Cel ten został osiągnięty poprzez upolitycznienie powoływania sędziów, wyposażenie Ministra Sprawiedliwości w wyłączne uprawnienie do powoływania i odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów, wymuszone odejścia na emeryturę sędziów Sądu Najwyższego, oraz przez wykorzystanie w walce politycznej postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom, którzy krytycznie wypowiadali się o tzw. reformie sądownictwa.

Zdjęcie w nagłówku: Wolne sądy, demonstracja, lipiec 2018. Foto: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie pozwól na uciszanie i zastraszanie sędziów!

50035