Sejm musi zapewnić ochronę wszystkim ofiarom przestępstw z nienawiści – Amnesty International

Sejm musi zapewnić ochronę wszystkim ofiarom przestępstw z nienawiści

W piątek Sejm zajmie się projektem ustawy rozszerzającym ochronę przed przestępstwami z nienawiści na mniejszości seksualne czy osoby z niepełnosprawnością. W tym momencie Polska pozostawia te osoby samym sobie.

Polska ma posiada dwutorowy system, który chroni osoby należące do jednych mniejszości, a inne pozostawia samym sobie. Jeśli jesteś w Polsce gejem, lesbijką, osobą z niepełnosprawnością czy starszą i staniesz się celem ataku z powodu swojej tożsamości, policja będzie traktować to jako przestępstwo pospolite, a nie przestępstwo z nienawiści. Inaczej jest natomiast gdy osoba zostanie zaatakowana z powodu przynależności do grupy rasowej, etnicznej czy religijnej.

Obecne przepisy, różnicujące i dyskryminujące niektóre grupy, krytykowały międzynarodowe instytucje takie, jak Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Ksenofobii Rady Europy czy Rada Praw Człowieka ONZ.

Opublikowany w zeszłym roku przez Amnesty International raport Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo: brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce pokazuje skutki luk w polskim systemie prawnym, które sprawiają, że osoby LGBT, osoby z niepełnosprawnościami czy bezdomne nie są chronione przed przestępstwami z nienawiści. W praktyce oznacza to, że nie ma instytucjonalnego mechanizmu, w tym wyspecjalizowanych prokuratorów czy funkcjonariuszy policji, którzy zajmowaliby się sprawami przestępstw motywowanych niepełnosprawnością, orientacją seksualną, tożsamością płciową czy wiekiem. Nie ma też polityki przeciwdziałania tym przestępstwom. W rezultacie instytucje państwowe nie zbierają informacji o przestępstwach przeciwko tym grupom i skala problemu pozostaje nieznana, mimo że setki osób zgłasza się co roku do organizacji pozarządowych działających na rzecz tych osób.

Próby nowelizacji kodeksu karnego w poprzedniej kadencji parlamentu nie udały się. Pierwszy projekt złożono jeszcze w 2012 roku, ale spotkał się z silnymi protestami ze strony części parlamentarzystów. Ostatecznie Sejm nie dokonał tej pilnie potrzebnej nowelizacji. Obecnie rozpatrywany projekt jest pierwszą próbą nowelizacji w tym zakresie w tej kadencji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Stop dyskryminacji romskich uchodźców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Turcja: Sprawiedliwość zwycięża – wyroki skazujące czterech obrońców praw człowieka uchylone

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

12160