Sekretarz Generalny ONZ gratuluje Amnesty International nowej kampanii – Amnesty International

Sekretarz Generalny ONZ gratuluje Amnesty International nowej kampanii

Podczas spotkania z Irene Khan, Sekretarz Generalną Amnesty International Ban Ki-moon pogratulował jej działalności na rzecz podnoszenia świadomości w dziedzinie praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.
-W imieniu Amnesty International podziękowałam Sekretarzowi Generalnemu za jego wsparcie dla promocji praw człowieka w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju- powiedziała Irene Khan.
Irene Khan zaprezentowała Sekretarzowi Generalnemu swoją książkę -The Unheard Truth: Poverty and Human Rights’, która jest częścią kampanii Amnesty International na rzecz zmiany debaty na temat ubóstwa, tak aby w jej centrum znajdowały się prawa człowieka.
Więcej na temat książki -The Unheard Truth: Poverty and Human Rights-
Więcej na temat kampanii Amnesty International -Żądamy Godności-
Informacja o happeningu Amnesty International -Oczyść Deltę Nigru-

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2931