Serbia i Czarnogóra: Amnesty International nawołuje do poszanowania zobowiązań o przestrzeganiu praw człowieka – Amnesty International

Serbia i Czarnogóra: Amnesty International nawołuje do poszanowania zobowiązań o przestrzeganiu praw człowieka

Amnesty International z radością obserwuje kroki, takie jak ratyfikacja ECHR,  podjęte przez Serbię i Czarnogórę w kierunku wypełnienia niektórych zobowiązań przyjętych przy okazji wstąpienia do Rady Europy  w kwietniu zeszłego roku. Jednakowoż, organizacja jest zaniepokojona ciągłym niewypełnieniem prze Serbię i Czarnogórę niektórych kluczowych zobowiązań, w szczególności tych związanych ze spuścizną zbrodni wojennych i stałym, powszechnym stosowaniem przez policję tortur i maltretowaniem.  Amnesty International wezwała Radę Europy, by zdobyła wiedzę o tym braku postępu, i do użycia swojego wpływu,  by pomóc Serbii i Czarnogórze w pełni wypełnić jej zobowiązania mających zapewnić poszanowanie i ochronę podstawowych praw człowieka dla wszystkich ludzi.


 


W raporcie, Amnesty International boleje nad odmową  władz przekazania Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla Byłej Jugosławii ludzi oskarżonych o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, takich, jak Sreten  Lukič, który pozostaje na stanowisku jako serbski wiceminister spraw wewnętrznych i szef Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego. Wraz z trzema innymi generałami, dawnym zwierzchnikiem armii Nebojša Pavkovičem, dawnym dowódcą korpusu prisztińskiego Vladimirem  Lazarevičem,  i byłym wiceministrem spraw wewnętrznych i dawnym szefem  Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Vlastimirem Ðorševičem, został skazany przez Trybunał 2 października 2003 za zbrodnie przeciwko ludzkości i pogwałcenie praw lub zwyczajów prawnych w Kosowie w 1999 r. Odmawiając ich przekazania,  władze utrudniają Trybunałowi zaprowadzenie domniemanych przestępców przed oblicze sprawiedliwości.


Amnesty International wciąż wzywa do doprowadzenia przed oblicze sprawiedliwości wszystkich osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.   W raporcie organizacja zwróciła uwagę na skandal  Batajnicy, gdzie ponad 700 zamordowanych cywili – kosowskich Albańczyków – zostało pochowanych w ukrytych grobach w obwarowanym budynku MSW i ponad cztery i pół roku od tej zbrodni przeciwko ludzkości nie wystąpiono z żadnym krajowym oskarżeniem.   Amnesty  International  wzywa też do wprowadzenia ustawodawstwa, kryminalizującego odpowiedzialność za wykonanie rozkazu, za pewne zbrodnie w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, między innymi zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.


Amnesty International  pozostaje też głęboko zaniepokojona wobec podejrzeń o stosowanie tortur  i maltretowanie aresztantów przez siły bezpieczeństwa i ewidentny brak stosownych,  jeśli w ogóle podjętych, śledztw w sprawie tych szeroko rozpowszechnionych i wiarygodnych podejrzeń o stosowaniu tortur, w tym m.in. zaduszenie plastikową torbą, bicie, elektrowstrząsy głowy i ciała. Organizacja uważa, że istnieją poważne braki  w przeciwdziałaniu torturom i maltretowaniu na wszystkich poziomach systemu:  od policji, przez prokuratorów i sędziów śledczych, do samych wyroków niektórych sądów, gdzie występują problemy z zastosowaniem się do wyroków sądowych,  przyznających odszkodowania ofiarom.


Suma tych porażek utrwaliła aurę bezkarności, podobnie otaczającą zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości .


 


Raport wyszczególnił też zaniepokojenie Amnesty International ciągłą dyskryminacją Romów,  szczególnie Romów kosowskich, przemieszczonych w następstwie konfliktu w 1999, jak również troskę o aspekty ustawodawstwa,  które po raz pierwszy  wprowadza alternatywę służby wojskowej dla osób, które odmawiają jej, powołując się na sumienie (objectorów).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4906