Serbia: wstąpienie do UE kluczem do rozliczenia zbrodni wojennych – Amnesty International

Serbia: wstąpienie do UE kluczem do rozliczenia zbrodni wojennych

Unia Europejska (UE) musi zrobić wszystko, by zapewnić, że Serbia położy kres bezkarności za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo, popełniane przez serbską policję, wojsko oraz siły paramilitarne podczas wojen w latach 90., podkreśla Amnesty International w opublikowanym dzisiaj raporcie.<br /> <br />

Raport Serbia: Koniec z bezkarnością za zbrodnie prawa międzynarodowego pokazuje, w jaki sposób i dlaczego tysiące ofiar – w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji i Kosowie – zostało pozbawionych szans na sprawiedliwość. Tylko nieliczni otrzymali jakiekolwiek zadośćuczynienie lub odszkodowanie za naruszenia, których doświadczyli.
– Kilka najbliższych lat ma kluczowe znaczenie dla walki z poczuciem bezkarności w Serbii. Czas płynie, umierają świadkowie, a wspomnienia blakną. Sprawcy zbrodni powinni zostać niezwłocznie osądzeni, by mieć pewność, że ofiarom została zapewniona – zanim będzie za późno – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
– Proces akcesyjny do UE jest niezwykłą okazją, by zwrócić uwagę na braki systemu prawnego, i zapewnić, że przez następnych kilka lat, Serbia będzie miała narzędzia i środki do przeprowadzenia śledztw i osądzenia tych odrażających zbrodni.
Najnowszy raport jest publikowany przed zbliżającymi się negocjacjami akcesyjnymi w sprawie zobowiązań w zakresie praw człowieka, które Serbia – przed przystąpieniem do UE – będzie musiała wdrożyć. Raport analizuje problemy z systemem ścigania i sądzenia oraz identyfikuje liczne instytucjonalne bariery, uniemożliwiające przeprowadzenie gruntownych, bezstronnych i skutecznych śledztw i postępowań w sprawie zbrodni prawa międzynarodowego.
Dziesięć lat od powstania Specjalnego Sądu ds. Zbrodni Wojennych w Belgradzie wciąż osądzono tylko około 160 sprawców zbrodni prawa międzynarodowego, które miały miejsce w tym rejonie podczas wojen z lat 90.
– Bliscy osób, które zaginęły wciąż oczekują na znalezienie winnych śmierci ukochanych. Kobiety i dziewczynki, które doświadczyły przemocy seksualnej, wciąż czekają, aż oprawcy zostaną postawieni przed wymiarem sprawiedliwości – powiedziała Draginja Nadaždin.
Amnesty International wzywa Komisję Europejską do wykorzystania trwających negocjacji akcesyjnych do nacisku na Serbię w celu wprowadzenia serii solidnych środków, które mogłyby zakończyć bezkarność za zbrodnie wojenne, w tym:

  • Zapewnienia wystarczającego zatrudnienia i zasobów w Biurze Prokuratora ds. Zbrodni Wojennych;
  • stworzenia skutecznej jednostki policji ds. zbadania zbrodni wojennych;
  • zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla świadków, w tym specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy seksualnej;
  • zapewnienia ofiarom prawa do zadośćuczynienia, w tym rekompensat.

Raport wzywa także do zreformowania Jednostki ds. Ochrony Świadków, której zarzuca się zastraszanie chronionych świadków. W tym kontekście, Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje spóźnioną dymisję jej szefa.
– Zwracamy się do Komisji Europejskiej, aby wprowadziła rygorystyczny system monitorowania postępów Serbii na rzecz badania i sądzenia tych zbrodni – podobnie jak uczyniła to w przypadku procedury akcesyjnej Chorwacji – podkreśla Draginja Nadaždin.
– Postęp może być osiągnięty tylko poprzez zobowiązanie serbskiego rządu do wprowadzenia skutecznych środków, które mogłyby zapewnić sprawiedliwość wszystkim. Dopóki władze nie wykażą politycznej woli, by zakończyć klimat bezkarności w Serbii, niemożliwy będzie jakikolwiek postęp i sprawiedliwość.
Amnesty International uważa, że zakończenie bezkarności za zbrodnie prawa międzynarodowego musi być kluczowym elementem w procesie akcesyjnym.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Polska: „Przyjechaliśmy tu, nie chcieli nas wpuścić”. Romowie z Ukrainy traktowani jak niechciani uchodźcy

Powiązany temat

Rosja: Ponad 1300 demonstrantów zatrzymanych po ogłoszeniu poboru wojskowego

Powiązany temat

Iran: Społeczność międzynarodowa musi pilnie podjąć odpowiednie kroki w obliczu brutalnego tłumienia demonstracji po śmierci Mahsy Amini

1398