Shell oskarżony o fałszowanie danych o wyciekach ropy w Nigerii – Amnesty International

Shell oskarżony o fałszowanie danych o wyciekach ropy w Nigerii

Organizacje twierdzą, że Shell złamał opracowane przez OECD Wytyczne dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, wykorzystując dyskredytujące i wprowadzające w błąd informacje, które winą za większość wycieków ropy obarczają operacje przeprowadzone przez sabotażystów w Delcie Nigru.
Jutro (w środę 26 stycznia) Shell będzie przesłuchiwany w czasie posiedzenia Parlamentu Holandii na temat wpływu działalności korporacji w Nigerii na prawa człowieka i środowisko.
W połowie lat dziewięćdziesiątych Shell przyznał, że większość skażenia ropą w Delcie Nigru powstało z jego winy. Teraz korporacja winią za większość problemu obarcza sabotaż społeczności lokalnych i przestępców, przedstawiając błędne dane wskazujące, że 98% wycieków powstało w wyniku sabotażu.
Sabotaż jest problemem w Delcie Nigru, jednak Amnesty International i Friends of the Earth International wielokrotnie podważały wykorzystanie tych danych przez Shell. Dane te były również krytykowane przez organizacje środowiskowe i społeczności lokalne.
Według prawa nigeryjskiego, jeśli wyciek zostanie zaklasyfikowany jako wynik sabotażu, Shell nie jest zobowiązany do wypłaty kompensaty za szkody wyrządzone ludziom i ich dobytkowi.
-Dane Shell są całkowicie niewiarygodne-, powiedziała Audrey Gaughran z Amnesty International. -Powszechne występowanie skażenia ropą jest kluczowym problemem spowodowanym przez przemysł naftowy w Delcie Nigru. Z kolei system badania źródeł wycieków ropy nie jest w pełni niezależny.-
Obie organizacje, Friends of the Earth International i Amnesty International, znalazły dowody na to, że w wielu przypadkach przedsiębiorstwa naftowe miały znaczący wpływ na określenie oficjalnej przyczyny wycieku.
Nnimmo Bassey, Dyrektor Friends of the Earth Nigeria i przewodniczący zarządu Friends of the Earth International powiedział: -Regularnie monitorujemy wycieki i nasze obserwacje często stoją w sprzeczności z informacjami przedstawianymi przez Shell. Różne badania wskazują na to, że głównym winowajcą są korporacje naftowe, przede wszystkim Shell. Powinien wziąć na siebie odpowiedzialność i posprzątać bałagan, który narobił w naszym kraju.-
Mimo powtarzających się wezwań, Shell do tej pory nie przedstawił dowodów potwierdzających prawdziwość danych, które opublikował, ani sposobu w jaki zostały zebrane. Co więcej, Amnesty International i Friends of the Earth International udokumentowały przypadki, w których Shell twierdził, że wyciek był spowodowany sabotażem, a które były wielokrotnie podważane przez osoby prowadzące śledztwo lub sąd.
W 2009 roku Shell został zmuszony do poprawienia fałszywych informacji dotyczących przyczyny wycieków ropy. Po wielokrotnych wypowiedziach, że 85% wycieków ropy w 2008 roku zostało spowodowanych przez sabotaż, Shell ogłosił w końcu że liczba ta jest bliższa 50%. Jednakże ani dane dotyczące 85%, ani 50% nie miały przekonujących podstaw. Co więcej, Shell nie podjął żadnego wysiłku, aby zatrzeć fałszywe wrażenia jakie powstało po opublikowaniu liczby 85%.
W trakcie ponad pięćdziesięciu lat działalności Shell w Delcie Nigru tysiące wycieków ropy pozostawiło przerażające dziedzictwo działające na szkodę środowiska. Woda, którą ludzie wykorzystują do picia czy rybołówstwa jest skażona ropą, a ziemia uprawna i rośliny zostały zniszczone. Używanie błędnych danych na temat przyczyny wycieków ropy i brak działań ze strony Shell i rządu, mających na celu zapewnienie sprawiedliwego i wiarygodnego dochodzenia w sprawie łamania praw człowieka, odmawia sprawiedliwości i rekompensaty dla społeczności. Podpisz petycję do prezesa Shella z żądaniem oczyszczenia Delty Nigru .
/Koniec

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

2469