Sierra Leone: Zniesiono dyskryminacyjny zakaz uczęszczania do szkół dziewcząt w ciąży – Amnesty International

Sierra Leone: Zniesiono dyskryminacyjny zakaz uczęszczania do szkół dziewcząt w ciąży

Ministerialne oświadczenie o natychmiastowym zniesieniu zakazu uczęszczania do szkół dla ciężarnych dziewcząt, skomentowała Marta Colomer, zastępca dyrektora regionalnego Amnesty International w Afryce Zachodniej i Środkowej:

„Dziś mamy powód do świętowania. Tysiące ciężarnych dziewcząt w całym Sierra Leone zostanie dopuszczonych z powrotem do zajęć lekcyjnych, gdy tylko szkoły zostaną ponownie otwarte po COVID-19.”

„Ten bezsprzecznie dyskryminujący zakaz, który obowiązywał przez prawie 5 ostatnich lat, pozbawił już zbyt wiele młodych kobiet prawa do edukacji i wyboru, jakiej przyszłości chcą dla siebie. Teraz słusznie trafił do podręczników historii.”

Nareszcie ciężarne dziewczęta odzyskują swoją godność i dlatego z radością przyjmujemy oświadczenie rządu o natychmiastowym zniesieniu zakazu uczęszczania do szkół. To zwycięstwo wszystkich tych, którzy niestrudzenie prowadzili kampanię, aby doprowadzić do tak wielkiej zmiany.

„Mamy teraz nadzieję, że władze w Sierra Leone opracują strategie zapobiegającą negatywnym postawom społecznym i stygmatyzacji, z którymi od lat borykają się dziewczęta w ciąży. Ta decyzja daje również nadzieję innym ciężarnym dziewczętom w Afryce, które były stygmatyzowane, dyskryminowane, a w niektórych krajach także niedopuszczone do zajęć w szkole”.

Tło

30 marca 2020 roku, Minister Edukacji Podstawowej i Ponadgimnazjalnej Sierra Leone wydał oświadczenie, w którym ogłosił, że decyzja rządu z 2010r. zakazująca ciężarnym uczennicom uczęszczania do szkół i podchodzenia do egzaminów została uchylona ze skutkiem natychmiastowym. W jej miejsce należy wprowadzić dwa nowe programy koncentrujące się na „gruntownej integracji” i „pełnym bezpieczeństwie” wszystkich dzieci objętych systemem edukacji. Prezydent Julius Maada Bio wyjaśnił, że jego rząd „Nowego Kierunku” podejmuje decyzje w oparciu zarówno o dowody, jak i właściwy proces konstytucyjny.

12 grudnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości ECOWAS (Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej) orzekł, że należy znieść zakaz. Sprawa o zniesienie zakazu została wniesiona do sądu przez organizację pozarządową Sierra Leonean (WAVES) we współpracy z Equality Now oraz Instytutem Praw Człowieka i Rozwoju w Afryce (IHRDA). Amnesty International brała udział w sprawie jako amicus curiae („przyjaciela sądu”).

Amnesty wcześniej dokumentowała, w jaki sposób zakaz zagrażał prawom człowieka tysięcy dziewcząt. Zakaz został formalnie wydany w kwietniu 2015r. podczas kryzysu związanego z wirusem Ebola. Wtedy z powodu Eboli nastąpił gwałtowny wzrost nastoletnich ciąż. Mając to na uwadze, rząd powinien zapewnić odpowiednie środki, aby nie dopuścić do powtórzenia takiej sytuacji w czasie COVID-19.

Zdjęcie w nagłówku: ©Astrid Chitou/Amnesty International

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Manifest: Moje ciało a prawa człowieka

65477