Skończył się czas wybiegów – Amnesty International

Skończył się czas wybiegów

Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił odwołanie polskiego rządu od wyroku w sprawie skarg Al-Nashiriego oraz Abu-Zubajdy z lipca ubiegłego roku, tym samym wyrok stał się prawomocny. W tym historycznym wyroku Trybunał uznał Polskę winną naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i współudziału w prowadzonym przez CIA programie nielegalnego transferu i tajnych więzień.

Trybunał orzekł w szczególności o złamaniu przez Polskę zakazu tortur i innego złego traktowania, tajnego przetrzymywania i transferu osób do miejsc, w których groziły im kolejne naruszenia praw człowieka. Trybunał stwierdził, że Polska nie dopełniła obowiązku przeprowadzenia skutecznego śledztwa w sprawie i potwierdził, że ofiary i opinia publiczna mają prawo do prawdy.

– Odrzucenie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu apelacji polskiego rządu oznacza, że już czas, aby rozpocząć wykonywanie wyroku. Pozwoli to na ostateczne ujawnienie prawdy o tajnych więzieniach CIA w Polsce. Prawo do tej prawdy mają zarówno ofiary, jak i polskie społeczeństwo. Tylko pociągnięcie do odpowiedzialności winnych tego, że na terytorium Polski umożliwiono CIA torturowanie i nielegalne przetrzymywanie ludzi, doprowadzi do sprawiedliwości. Bezpieczeństwo może być budowane wyłącznie na poszanowaniu praw człowieka – zauważa Draginja Nadaždin.

Po wyroku polski MSZ oświadczył, że “Polski rząd zawsze wykonuje wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; jest wyrok i trzeba go zrealizować”.
– Polska ma szansę na udowodnienie, że jest państwem prawa, i jak najszybciej powinna z niej skorzystać. W ten sposób zbuduje też swój autorytet moralny nie tylko w regionie, ale też na świecie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

1225