Somalia: Aby uzyskać poparcie, Rząd Tymczasowy musi zająć się sprawą praw człowieka – Amnesty International

Somalia: Aby uzyskać poparcie, Rząd Tymczasowy musi zająć się sprawą praw człowieka

„Kluczową kwestią decydującą o powodzeniu rządu tymczasowego oraz ustanowieniu rządów prawa w Somalii jest zapewnienie sprawiedliwości ofiarom zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości”, powiedział Kolawole Olaniyan, Dyrektor programu afrykańskiego Amnesty International. „Potrzeba jawnych i przejrzyste procedury, które pomogą ustalić prawdę i osoby odpowiedzialne za zbrodnie przeszłości oraz które umożliwią postawienie ich przed sądem w momencie ustanowienia kompetentnego i bezstronnego systemu sądownictwa.”


 


Ciągle trwające walki i przemoc o podłożu politycznym nie sprzyjają pokojowi i pojednaniu. Kraj nęka skrajna bieda, a lata wojen domowych zniszczyły jego infrastrukturę. W kilku regionach ogłoszono pogotowie humanitarne w związku z tsunami, które w grudniu uderzyło w północno-wschodnie wybrzeże. Rząd tymczasowy i parlament planują przenieść się z Kenii do Somalii, jak tylko będzie to bezpieczne. Gdy to nastąpi, jedną z najpilniejszych kwestii będzie rozstrzygnięcie bez uszczerbku dla rządu kwestii zbadania i ukarania zbrodni oraz zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez lokalnych przywódców, którzy obecnie są członkami rządu.


 


Pierwsze kroki powinny być podjęte w kierunku rozbrojenia (z pomocą sił pokojowych Unii Afrykańskiej) bojówek lokalnych przywódców oraz utworzenia nowych sił bezpieczeństwa, które szanowałyby prawa człowieka. „Bezstronny system selekcji kandydatów do nowych sił bezpieczeństwa powinien wyeliminować z ich szeregów sprawców przestępstw według prawa międzynarodowego”, stwierdza Amnesty International.


 


W raporcie: „Somalia: Potrzeba skutecznej ochrony praw człowieka za czasów rządu tymczasowego” (AI Index: AFR 52/001/2005) http://web.amnesty.org/library/index/ENGAFR520012005


 


Amnesty International wzywa rząd tymczasowy do podjęcia konkretnych działań w kierunku ochrony i wsparcia praw człowieka podczas pierwszego roku okresu przejściowego, kiedy to ryzyko niepowodzenia jest bardzo duże. Prawa te to między innymi wolność słowa, prawo do sprawiedliwego procesu, możliwość tworzenia partii politycznych i organizacji pozarządowych, humanitarne traktowanie więźniów, ochrona działaczy praw człowieka, ochrona pracowników organizacji humanitarnych czy pozarządowych oraz ochrona szczególnie narażonych grup, zwłaszcza kobiet, mniejszości, dzieci i uchodźców wewnętrznych. Rząd narodowy powinien wspierać tworzenie niezależnej Narodowej Komisji Praw Człowieka, która kontrolowałaby i promowałaby kwestie związane z prawami człowieka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4453