Somalia: ataki na pracowników organizacji pomocy humanitarnej i praw człowieka – Amnesty International

Somalia: ataki na pracowników organizacji pomocy humanitarnej i praw człowieka

Przemoc skierowana przeciwko aktywistom pokojowym, pracownikom organizacji pomocy humanitarnej i aktywistom walczących o prawa człowieka zmusiła wiele organizacji do zawieszenia programów oraz wycofania pracowników. Ma to miejsce akurat w czasie, gdy Somalia wyjątkowo potrzebuje pomocy humanitarnej. Narody Zjednoczone oceniają, że około 3,25 miliona Somalijczyków – 43 procent całej populacji- będzie potrzebowało pomocy w postaci żywności do końca 2008 roku.

Wspomniane ataki mają różne przyczyny, włączając w rozpowszechnione podejrzenia, że agencje humanitarne w Somalii szpiegują na rzecz zachodnich rządów.

-Zabójstwa, porwania oraz groźby oznaczają, że obrońcy praw człowieka nie mogą się już cieszyć ograniczoną ochroną, która wcześniej była nad nimi roztoczona, a która opierała się na ich statucie bezstronnych dystrybutorów żywności i udzielających pomocy w krytycznych sytuacjach,  jako obrońców pokoju i praw ludzkich,- powiedział David Copeman,  działacz Amnesty International w Somalii.

Ataki wciąż maja miejsce, a wśród ofiar jest personel ONZ. 29 października zginął w wyniku ataku bombowego, inżynier pracujący dla UNICEF w głównym mieście Hudur 19 października, a 25 października w Guriel został zabity aktywista – obrońca praw kobiet.

Większość zabójstw jest przypisywana członkom uzbrojonych grup opozycyjnych, włączając w to bojowników al-Shabab oraz Sojuszu na Rzecz Wyzwolenia Somalii (Alliance for the Re-liberation of Somalia (ARS).
Pozostałe zabójstwa są przypisywane gangom kryminalistów, lub, w mniejszej ilości wypadków, bojownikom związanymi z Rządem Tymczasowym (Transitional Federal Government (TFG) lub z etiopskimi siłami zbrojnymi.

Amnesty International wzywa wszystkie strony konfliktu w Somalii do zaprzestania ataków na pracowników organizacji pomocy humanitarnych oraz na ludność cywilną.

-Międzynarodowi przywódcy muszą ustalić mechanizm, taki jak Międzynarodowa Komisja Śledcza, aby rozpocząć śledztwa w spawach zabójstw, porwań oraz pobić, a następnie pociągnąć sprawców do odpowiedzialności- powiedział David Copeman.

Tłumaczyła Agnieszka Jaworska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3335