Somaliland: 16-letnia dziewczyna, uwięziona w rezultacie niesprawiedliwego procesu, powinna zostać uwolniona – Amnesty International

Somaliland: 16-letnia dziewczyna, uwięziona w rezultacie niesprawiedliwego procesu, powinna zostać uwolniona

Szesnastoletnia Zamzam Ahmed Dualeh została aresztowana 15 sierpnia w domu wiceprezydenta.


Tocząca się przeciw niej sprawa sądowa trwa od 4 października. Oskarżono ją o próbę zdobycia tajnych informacji dotyczących siedziby wiceprezydenta podczas jej pobytu w stolicy kraju, Hargeis’y, do której przyjechała z rodzinnego Puntland, będącego obecnie w stanie ostrego konfliktu dotyczącego nieustalonych granic z Somalilandem. Zamzam Ahmed Dualeh nie przyznała się do zarzutów postawionych jej przez sąd okręgowy w stolicy Somalilandu, Hargeis’ie.


 


Skazano ją na 4 lata więzienia za przekazywanie informacji oraz na dodatkowy rok za składanie fałszywych zeznań dotyczących jej danych. Złożono już apelację, a Omara Jama Warsame, kierowcę taksówki, który został aresztowany razem z nią, uwolniono.


 


Przez cały czas trwania procesu Zamzam Ahmed Dualeh nie miała obrońcy. Miejscowym organizacjom praw człowieka udało się powołać czterech obrońców, ale gdy ci ostatni zwrócili się do sędziego o oddalenie pozwu w związku z podejrzewanymi nieprawidłowościami w przebiegu sprawy, zostali skazani na cztery lata pozbawienia wolności za „obrazę sądu”. Uwolniono ich 11 grudnia po wniesieniu odpowiedniej opłaty, ponieważ w związku ze złożonym odwołaniem ich karę ograniczono do jednego roku pozbawienia wolności lub kary grzywny.


 


W czasie trwania procesu Zamzam Ahmed Dualeh była gwałcona i torturowana przez policję. Nie przyznała się do postawionych jej zarzutów współpracy z islamską grupą terrorystyczną pochodzącą z sąsiedniego regionu Puntland.


 


 


Niesprawiedliwy proces


 


Zdaniem Amnesty International proces Zamzam Ahmed Dualeh był niesprawiedliwy. Nie przedstawiono żadnych dowodów na poparcie oskarżeń o zagrażanie bezpieczeństwu państwa. Sędzia odrzucił zeznania oskarżonej, według których została ona zgwałcona przez sześciu funkcjonariuszy służb policyjnych (CID) i poddawana torturom.


 


Podczas procesu Zamzam Ahmed Dualeh odpowiadała na postawione zarzuty jako osoba pełnoletnia, chociaż według dokumentów ma dopiero 16 lat, czyli z punktu widzenia prawa jest nieletnia. Sąd stwierdził, że jej prawdziwy wiek to 17 lat, a maksymalna kara 10 lat pozbawienia wolności została w jej przypadku skrócona w związku z tym, że nie jest pełnoletnia. Po kilku pierwszych tygodniach przebywania w areszcie przeniesiono ją do centralnego więzienia dla dorosłych w Hargeis’ie, gdzie ma prawo do przyjmowania wizyt.


 


Raporty sporządzone przez lekarzy oraz ich zeznania dotyczące oskarżeń o gwałt zostały przedstawione sądowi, ale nie udostępniono ich obronie. Uważa się, że Zamzam Ahmed Dualeh była poddawana presjom ze strony urzędników oraz innych osób odwiedzających ją w więzieniu by wycofała swoje zarzuty o gwałt i tortury, dzięki czemu zostanie uwolniona z więzienia. Zamzam Ahmed Dualeh nie zgodziła się na współpracę. W sądzie zidentyfikowała jednego z gwałcicieli, wysokiego rangą oficera CIF, który został powołany jako świadek prokuratora i zeznał jakoby Zamzam Ahmed Dualeh przyznała się do działalności konspiracyjnej.


 


Brak odpowiedzi ze strony rządu


 


Amnesty International nie otrzymała żadnej odpowiedzi na list skierowany do Ministra Sprawiedliwości, w którym domaga się podjęcia działań w odpowiedzi na łamanie praw dziecka, nie rozpoczęcie przez sąd dochodzenia w sprawie oskarżeń o gwałt i tortury oraz kilku kwestii dotyczących nieprawidłowości w przebiegu procesu, w tym uwięzienia obrońców Zamzam Ahmed Dualeh.


 


Aby zapewnić przestrzeganie praw dziecka i zagwarantować niezbędną opiekę medyczną, 30 grudnia Amnesty International zażądała okresowego zwolnienia Zamzam Ahmed Dualeh z więzienia dla dorosłych, gdzie przebywa na czas nieokreślony.


 


Amnesty International domaga się przeprowadzenia niezależnego i bezstronnego dochodzenia w sprawie oskarżeń o gwałt, z udziałem jednego lub kilku biegłych, w razie potrzeby również międzynarodowych. AI żąda również, by w zgodzie z międzynarodowymi standardami, wyniki dochodzenia przedstawiono sądowi i radzie przysięgłych oraz, jeżeli oskarżenia zostaną potwierdzone, by winni zostali sprawiedliwie osądzeni, a Zamzam Ahmed Dualeh otrzymała stosowne zadośćuczynienie.


 


Amnesty International wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że w czasie procesu nie przestrzegano międzynarodowych standardów, w szczególności zasady nieuwzględniania zeznań złożonych w rezultacie tortur lub okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Złamano również prawo oskarżonej do obrońcy, prawo obrońców do wykonywania swoich obowiązków bez zastraszania, utrudnień, szykanowania oraz niewłaściwej ingerencji z zewnątrz oraz prawo do bycia sądzonym przez kompetentny i niezależny sąd.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4550