Spotkanie Amnesty International z Rzecznikiem Praw Obywatelskich – Amnesty International

Spotkanie Amnesty International z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

19 czerwca 2012 r. Dyrektorka Amnesty International Polska, Draginja Nadaždin, spotkała się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. Ireną Lipowicz. Była to okazja, by rozmawiać o tajnych więzieniach CIA w Polsce oraz problemie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

19 czerwca 2012 r. Dyrektorka Amnesty International Polska, Draginja Nadaždin, spotkała się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. Ireną Lipowicz. Amnesty International otrzymała przy tej okazji zapewnienie, że Rzecznik Praw Obywatelskich podczas swojego czerwcowego wystąpienia przed Sejmem i Senatem podkreśli, iż zakaz tortur ma charakter bezwzględny i powszechnie obowiązujący. Rzecznik Praw Obywatelskich zapewniła, że wyda oświadczenie w sprawie debaty publicznej dotyczącej istnienia tajnych ośrodków CIA w Polsce oraz przetrzymywania w nich i poddawania torturom osób podejrzanych o terroryzm.

W maju br. Amnesty International w imieniu Koalicji na rzecz Wprowadzenia OPCAT i Instytutu Spraw Publicznych  wysłała do Rzecznika Praw Obywatelskich list, w którym wyraziła zaniepokojenie kierunkiem, jaki obrała debata o tajnych ośrodkach CIA w Polsce. Szczególnie niepokojące były te głosy, które w imię -wyższych wartości- dopuszczają stosowanie tortur, udostępnianie części terytorium państwa funkcjonariuszom państw trzecich oraz umożliwianie przesłuchiwania osób zatrzymanych przy użyciu nielegalnych metod. W liście Koalicja wezwała Rzecznika Praw Obywatelskich, na której spoczywa obowiązek stania na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa, do otwartego i stanowczego odrzucenia możliwości stosowania tortur w jakichkolwiek okolicznościach i potępienia głosów usprawiedliwiających ich stosowanie poprzez przypomnienie o ich niezgodności z Konstytucją RP i zobowiązaniami międzynarodowymi na forum publicznym.

Listy w imieniu Koalicji zostali wysłane również do Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz posłów ze Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Na spotkaniu poruszono również problem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Organizacja przedstawiła wagę szybkiego podpisania i ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dyrektorka Amnesty International podkreśliła, że Konwencja Rady Europy wprowadza instrumenty, które przyczynią się do lepszej ochrony ofiar przemocy, a także zwiększą wykrywalność i karanie tego rodzaju przestępstw. Kluczową kwestią w Konwencji jest wprowadzenie ścigania z urzędu sprawców przemocy fizycznej, przemocy seksualnej, w tym gwałtu. Ponadto Konwencja zakazuje okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz zawierania przymusowych małżeństw. Wprowadza również przepis, który pozwala nadać status uchodźcy kobiecie, która była ofiarą przemocy z powodu swojej płci.

Poniżej skan listu otwartego do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich z wczorajszego spotkania:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

2064