Spotkanie ministrów UE ds. Rozwoju: Wspólne stanowisko UE w kwestii Milenijnych Celów Rozwoju musi skupiać się na prawach człowieka. – Amnesty International

Spotkanie ministrów UE ds. Rozwoju: Wspólne stanowisko UE w kwestii Milenijnych Celów Rozwoju musi skupiać się na prawach człowieka.

Jako iż ministrowie unijni ds. rozwoju spotkają się w Segovii, w Hiszpanii w dniach 17-18 lutego, Amnesty International ma nadzieję, iż zostaną podjęte odpowiednie kroki w kwestii oceny realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. UE musi również pracować nad wzmocnieniem narodowych oraz międzynarodowych wysiłków w kwestii realizacji Milenijnych Celów Rozwoju zapewniając ich zgodność z międzynarodowymi standardami praw człowieka.
-Ponad miliard ludzi na świecie dotkniętych jest ubóstwem i tylko poprzez ustanowienie skutecznego programu działania w kwestii przestrzegania praw człowieka, uwaga skupi się na najbardziej pokrzywdzonych. Jeżeli przywódcy UE twierdzą, iż walka z ubóstwem jest całkowicie priorytetowa w pracach rozwojowych UE, muszą to potwierdzić,- powiedział Nicolas Berger, dyrektor unijnego biura Amnesty International.
Pomimo iż, UE podjęła znaczące działania, by poprzez upowszechnianie praw człowieka wypracować strategie walki z ubóstwem, nadal występują pewne braki pomiędzy uznaniem wagi praw człowieka, a praktycznym zastosowaniu tych praw w realizacji MDG. Brak postępu w osiągnięciu Milenijnego Celu Rozwoju nr 5, jest oczywistym przykładem na to, iż podjęte wysiłki w rozwiązaniu kwestii naruszeń praw człowieka, takie jak: brak dostępu do opieki medycznej dla matek, zawieranie małżeństw przez dzieci oraz brak równouprawnienia płci, zostały ograniczone.
Amnesty International zachęca również do podjęcia dyskusji o możliwościach ustalenia ram programowych po zakończeniu realizacji MDG w 2015 r., w których prawa człowieka odgrywałyby kluczową rolę, tym samym zostałyby uwzględniona sytuacja osób żyjących w ubóstwie oraz innych zainteresowanych stron.
-Prawdziwy postęp w rozwiązywaniu problemów, zawartych w MDG musi obejmować walkę z dyskryminacją oraz z innymi naruszeniami podstawowych praw człowieka. Dlatego istotne jest by UE skoncentrowała się na znaczeniu praw człowieka podczas rozmów w Segovii, a póżniej na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ-, podsumowuje Beger.
/KONIEC

Dodatkowe informacje:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2
00-672 Warszawa
Tel.+48 22 827 60 00
tel. kom. +48 691 357 935
e-mail: aleksandra.minkiewicz@amnesty.org.pl
www.amnesty.org.pl

Tłumaczyła: Agnieszka Pyszycka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

2803