Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Krakowie – Amnesty International

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Krakowie

 


Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przedstawienia projektu ”Prawa człowieka-Edukacja-Działanie”, jego funkcjonowania w Polsce i na świecie oraz działalności w ramach projektu w regionie małopolskim. Przedstawiciele każdej ze szkolnych grup AI opowiedzieli o swoich sukcesach, udanych akcjach i wydarzeniach z  życia grupy, a także o planowanych działaniach.


 


Profesor Zoll przypomniał o godności osobowej, z której wywodzą się prawa i wolności każdego   człowieka, podkreślał znaczenie działania na rzecz poszanowania praw człowieka i nikłą świadomość naszego społeczeństwa w tym zakresie.


 


Na spotkaniu zostały poruszone m.in. kwestia równouprawnienia kobiet i mężczyzn, dyskryminacji homoseksualistów, wyzysku pracowników i kary śmierci. Profesor odnosił się do skarg, które w ostatnim czasie napłynęły do biura Rzecznika Praw Obywatelskich.


 


W części końcowej  Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiadał na pytania uczestników.


Spotkanie zarówno dla szkolnych grup, jak i dla nas było niezwykle budujące i na pewno zmobilizuje nas do dalszego działania.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4364