Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia: 25 października 2014 roku – Amnesty International

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia: 25 października 2014 roku

Następne spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International odbędzie się 25 października 2014 roku.<br /> <br />

Porządek obrad:

  1. Cele strategiczne ruchu międzynarodowego Amnesty International
    2016-2019: dyskusja i przygotowanie stanowiska polskiej sekcji.
  2. Raport z pracy biura i bieżących działań Stowarzyszenia
  3. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia
  4. Sprawy różne

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1296