Sprawozdanie okresowe z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych – Amnesty International

Sprawozdanie okresowe z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

W dniach 17 – 18 października br. Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie rozpatrywał VII Sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Komitet interesował się przede wszystkim brakiem publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, tzw. ustawą o równym traktowaniu, ściganiem przestępstw z nienawiści oraz dostępem do aborcji.

Amnesty International przedłożyła Komitetowi raport alternatywny (shadow report), w którym w zaprezentowała swoje uwagi do odpowiedzi Rządu RP na pytania wstępne Komitetu oraz swoje zalecenia w tym zakresie.

Wśród zaleceń Amnesty International znalazło się między innymi podjęcie działań w kierunku rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego; zapewnienie odpowiednich środków budżetowych dla Rzecznika Praw Obywatelskich; zmiana przyjętej w 2016 roku ustawy antyterrorystycznej, tak aby spełniała ona międzynarodowe standardy praw człowieka; zagwarantowanie, że śledztwo w sprawie udziału Polski w programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA prowadzone było w sposób rzetelny, efektywny i bez zbędnej zwłoki; zapewnienie odpowiedniej ochrony przed dyskryminacją i przestępstwami z nienawiści w prawie i w praktyce; zagwarantowanie skutecznej realizacji praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz przyjęcie rozwiązań prawnych gwarantujących niezależność sądów i rzetelne procesy sądowe.

Treść raportu alternatywnego złożonego przez Amnesty International dostępna poniżej.

Po zakończeniu sesji Komitetu, 4 listopada 2016 r., Komitet przedstawi Polsce zalecenia w zakresie przestrzegania postanowień Paktu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

12127