Sprawozdanie z I spotkania Komisji Rewizyjnej w roku 2005 – Amnesty International

Sprawozdanie z I spotkania Komisji Rewizyjnej w roku 2005

W dniu 22 października 2005 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu wzięli udział: Ewa Alicja Bajbak, Zuzanna Kulińska i Marcin Komosa.


   1. Komisja Rewizyjna wybrała na swego przewodniczącego Marcina Komosę. Będzie on sprawować funkcję do kolejnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wezmą udział w warsztacie dotyczącym wzajemnych relacji między Zarządem, Komisją Rewizyjną i Biurem Stowarzyszenia, który odbędzie się 6 listopada 2005 r.

  3. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Dyrektora Stowarzyszenia z prośbą o udostępnienie zamkniętej listy dyskusyjnej dla swoich członków.

 


Protokół sporządził: Marcin Komosa


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4245