Sprawozdanie z III spotkania Komisji Rewizyjnej – Amnesty International

Sprawozdanie z III spotkania Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z III spotkania Komisji Rewizyjnej


 


W dniu 6 maja 2006 r. w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu wzięli udział: Ewa Alicja Bajbak, Zuzanna Kulińska i Marcin Komosa.


   1. Komisja Rewizyjna przyjęła nowy regulamin swojego funkcjonowania. Wchodzi on w życie z dniem uchwalenia.

  2. Komisja Rewizyjna wybrała na swą przewodniczącą Zuzannę Kulińską. Będzie ona sprawować funkcję do końca obecnej kadencji Komisji..

 


Protokół sporządził: Marcin Komosa

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4084