Sprawozdanie z IV spotkania Komisji Rewizyjnej – Amnesty International

Sprawozdanie z IV spotkania Komisji Rewizyjnej

W dniu 9 maja 2007 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu wzięli udział: Ewa Alicja Bajbak, Zuzanna Kulińska i Marcin Komosa.

  1. Komisja omówiła wyniki badania dokumentacji finansowej i prawnej Stowarzyszenia. Następnie Komisja podjęła uchwałę, w której wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi.
  2. Po przeprowadzeniu ewaluacji własnej pracy, Komisja podjęła uchwałę o przyjęciu swojego sprawozdania wraz z opinią o działalności Stowarzyszenia.
  3. Komisja podjęła uchwałę o zmianie swojego Regulaminu.
  4. Komisja przedyskutowała sprawę wyborów do władz Stowarzyszenia.

Protokół sporządził: Marcin Komosa

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3877