Sprawozdanie ze spotkania Komisji Rewizyjnej – Amnesty International

Sprawozdanie ze spotkania Komisji Rewizyjnej

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Gorczewska, Michał Stela, Beata Szcześniak.


 


 


Poruszono następujące tematy:


   1. Sformalizowanie zasad pracy Komisji Rewizyjnej

a)       Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o przyjęciu regulaminu pracy (w załączeniu)


   1. Podsumowanie dotychczasowych działań Komisji oraz ustalenie planu pracy na najbliższe 3 miesiące.

a)       Dotychczas Członkowie Komisji wzięli udział w dwóch spotkaniach Zarządu. W kolejnych spotkaniach będzie uczestniczył zawsze przynajmniej jeden Członek Komisji.


b)       W kwietniu Komisja Rewizyjna dokona kontroli finansowej. Zakres kontroli obejmie m.in.:


– koszty za rok 2003 – w stosunku do założeń budżetowych,


– zawarte w latach 2002 i 2003 umowy z kontrahentami zewnętrznymi, których realizacja (koszt) został zaliczony do kosztów 2003 roku,


– osobowy fundusz płac w roku 2003 w stosunku do założeń budżetowych,


– realizacja dużych projektów w 2003 roku;


 


W sprawie ustalenia dokładnego terminu kontroli oraz udostępnienia potrzebnych dokumentów Komisja Rewizyjna skontaktuje się z Dyrektor Sekcji Małgorzatą Zdunek w terminie 10 dni przed planowanym terminem kontroli.


   1. Wydanie opinii dotyczącej sposobu przeprowadzenia konsultacji w sprawie Going full spektrum.

 


Zdaniem Komisji Rewizyjnej zasadą konsultacji wewnętrznych powinno być poinformowanie o ich przedmiocie i terminie wszystkich członków Stowarzyszenia. W przypadku konsultacji w sprawie Going full spektrum nie wszyscy członkowie AI otrzymali takie informacje, stąd tez wątpliwe jest, czy wyniki konsultacji powinny stanowić podstawę do formułowania stanowiska w imieniu wszystkich członków Polskiej Sekcji – opinia ta znajdzie odzwierciedlenie w stosownej uchwale Komisji Rewizyjnej. 


Protokoł sporządziła Beata Szcześniak


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4939