Stanowcze “nie” dla kary śmierci – Amnesty International

Stanowcze “nie” dla kary śmierci

Amnesty International oraz grupa "Horyzont przeciw karze śmierci" przy Stowarzyszeniu Młodych Dziennikarzy "Polis" i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wyrażają głębokie zaniepokojenie wypowiedziami niektórych polityków i publicystów sugerujących zasadność przywrócenia kary śmierci w Polsce i w Europie.

Kara śmierci jest okrutna, nieludzka i poniżająca a jej stosowanie nie jest niczym innym, jak zabójstwem w akcie zemsty i godzi w istotę człowieczeństwa. Badania kryminologiczne wykazały ponad wszelką wątpliwość, że jej stosowanie nie odstrasza kolejnych przestępców od popełniania zbrodni. Kara śmierci nie uchroni nas od tragedii jak ta, która miała miejsce w Norwegii.

Jedynym krajem stosującym karę śmierci w Europie jest Białoruś. W ostatnich dniach doszło w tym kraju do wykonania dwóch egzekucji. Egzekucje potępił Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbj-rn Jagland, Wysoki przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Catherine Ashton a Komitet Praw Człowieka ONZ uznał wykonanie wyroków za pogwałcenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi.

Polska, która obecnie przewodniczy Unii Europejskiej i angażuje się na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, nie wydała dotąd w tej sprawie żadnego oświadczenia.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat, 31 krajów wykreśliło karę śmierci ze swoich kodeksów karnych lub przestało ją stosować w praktyce. W 2010 Zgromadzenie Ogólne ONZ po raz kolejny wezwało do globalnego moratorium na wykonywanie kary śmierci. Rezolucję w tej sprawie poparła rekordowa ilość krajów (109). W 2011 roku Illinois, jako 16. stan USA zrezygnował ze stosowania kary śmierci.

Przypominamy, że Polska do dziś nie ratyfikowała Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Protokołu nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Brak ostatecznej ratyfikacji powoduje, że kara śmierci może być przywrócona w warunkach wojny. Amnesty International oraz grupa -Horyzont przeciw karze śmierci- wzywają do jak najszybszej ratyfikacji obu protokołów.

W imieniu Amnesty International Polska
Draginja Nadażdin, Dyrektorka
Beata Oleksy-Sanocka, Menadżerka Działu Programowego

W imieniu grupy -Horyzont – przeciw karze śmierci-
Halina Bortnowska
Maciej Sopyło

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

2268