Stanowisko Amnesty International w sprawie Konferencji Przeglądowej ONZ w Genewie – Zwalczanie rasizmu wymaga przekonania i determinacji. – Amnesty International

Stanowisko Amnesty International w sprawie Konferencji Przeglądowej ONZ w Genewie – Zwalczanie rasizmu wymaga przekonania i determinacji.

Wycofanie się Australii, Holandii, Niemiec, Nowej Zelandii i Polski oraz odmowa udziału w Konfernecji przez Włochy i Stany Zjednoczone jest bardzo rozczarowująca, szczególnie w świetle długiego i trudnego procesu negocjacyjnego, którego rezultatem było zaakcepotwanie Dokumentu Końcowego Konferencji w piątek, 17 kwietnia 2009 r. Szczere przekonanie o istocie problemu rasizmu wymaga od rządów, aby 
w trakcie Konferencji opowiadały się za tym co słuszne i sprzeciwiły się temu co niełaściwe i naganne. Podczas gdy Amnesty International docenia potwierdzenie zaangażowania tych państ w dalszą walkę 
z rasizmem i wszelkimi przejawami dyskryminacji, ich obecność podczas Konferencji sprawiłaby, że te deklaracje i opowiadanie się po stronie ofiar rasizmu i innych form dyskryminacji stałoby się bardziej przekonujące.

Amnesty International zachęca rządy wszystkich krajów biorących udział w Konferencji Przeglądowej do dalszego zaangażowania i zapewnienia, że konstruktywne prace nad uzgodnionym Dokumentem Końcowym będa nadal trwały. Rządy, które zobowiązały się do zwalczania rasizmu oraz organizatorzy Konferencji Przeglądowej ONZ muszą nieustająco odpierać i odpowiadać na wciąż ponawiane wysiłki mające na celu upolitycznienie Konferencji.

***
Więcej informacji:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa
Amnesty International 
e-mail: aleksandra.minkiewicz@amnesty.org.pl
tel/fax: (22) 827 60 00 wew. 204
tel. kom. +48 691 357 935
www.amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3133