Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie Polski to pozytywny znak dla praw człowieka w UE – Amnesty International

Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie Polski to pozytywny znak dla praw człowieka w UE

Ogłoszenie przez Komisję Europejską rozpoczęcia procesu wstępnej oceny zmian w Trybunale Konstytucyjnym, w ramach unijnej procedury ochrony państwa prawnego, stanowi ważny krok Unii Europejskiej w kierunku przestrzegania praw człowieka w regionie, mówi Amnesty International.

“Amnesty International w przeszłości wielokrotnie wzywała Komisję Europejską do podjęcia zdecydowanych działań w celu rozwiązania poważnych problemów związanych z prawami człowieka, zwłaszcza w przypadku Węgier” – mówi Iverna McGowan, Dyrektorka Biura Amnesty International ds. Instytucji Europejskich w Brukseli.
“Gotowość Komisji do skorzystania z procedury ochrony państwa prawnego jest pozytywnym krokiem w kierunku bardziej zdecydowanego podejścia Unii Europejskiej do rozliczania państw członkowskich z naruszeń praw człowieka”.

Procedura ochrony państwa prawnego, przyjęta w 2014 roku, pozwala Komisji na rozpoczęcie dialogu z danym państwem członkowskim, aby zapobiec nasileniu się systemowego zagrożenia dla państwa prawnego. Jeżeli zastosowanie nowych ram UE dotyczących państwa prawnego nie przyniesie rozwiązania, w ostateczności będzie można skorzystać z przepisów art. 7 traktatu lizbońskiego, który dopuszcza środek ostateczny, a więc zawieszenie wykonywania prawa do głosowania w przypadku “poważnego i stałego naruszenia” wartości UE przez państwo członkowskie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1040