Stanowisko Polski na szczycie ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju wciąż pod znakiem zapytania – Amnesty International

Stanowisko Polski na szczycie ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju wciąż pod znakiem zapytania

Złym symptomem jest to, że ostatnio na międzynarodowych forach dotyczących kwestii rozwoju czy równości płci, stanowisko polskiego rządu było rozczarowujące, m.in.:

  • polska delegacja wstrzymała się od głosu w sprawie uznania dostępu do wody za prawo człowieka podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ, mimo iż co roku z powodu braku dostępu do czystej wody na całym świecie umiera 3,5 miliona ludzi, polska delegacja, podczas 54 sesji Komisji ds. Statusu Kobiet
  • oraz podczas 43 sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ występowała przeciwko dostępowi kobiet do legalnej i bezpiecznej aborcji, nie biorąc pod uwagę faktu, że co roku z powodu nielegalnych aborcji na całym świecie umiera ok. 68 tys. kobiet.

W związku z tym, Amnesty International z niepokojem oczekuje na wypowiedzi delegatów Polski na Szczycie w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju.
Tło wydarzeń
Milenijne Cele Rozwoju stanowią najważniejszy światowy program walki z ubóstwem. Społeczność międzynarodowa założyła, że do 2015 r. m.in. o połowę zmniejszy się liczba osób niemających stałego dostępu do wody pitnej, a poziom umieralności okołoporodowej zmniejszy się o -. Niestety do tej pory postęp w realizacji wielu Celów jest niezadowalający.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

2592