Stanowisko w sprawie deklaracji wiary – Amnesty International

Stanowisko w sprawie deklaracji wiary

Deklaracja wiary może być zagrożeniem dla praw pacjenta. Przeczytajcie stanowisko Amnesty International.<br /> <br />

Możliwość podpisania przez lekarzy deklaracji wiary, w formie zaproponowanej przez dr Wandę Półtawską dnia 5 marca 2014 r. lub podobnej, wzmacnia wątpliwości, które budzi praktyka stosowania klauzuli sumienia oraz brak gwarancji proceduralnych do skorzystania z przewidzianych prawem świadczeń.
Pomimo obowiązku wskazania pacjentowi realnej możliwości uzyskania pomocy u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym oraz brak wyraźnych regulacji i ugruntowanej praktyki może dochodzić do nadużyć i przyjmowania niepisanych zasad postępowania w tym zakresie, co budzi obawy o gwarancję praw pacjenta. Problem ten w szczególny sposób dotyczy dostępu do legalnej aborcji.
Ponadto podobne działania budują negatywną atmosferę, skutkują stygmatyzacją i oddalają kwestię ochrony praw człowieka, dając przestrzeń do zagrażających godności pacjentów dyskusji medialnych i politycznych.
Amnesty International zaapelowało do Ministra Zdrowia o podjęcie wszelkich kroków, które zagwarantują pełną ochronę życia i zdrowia oraz poszanowanie praw człowieka, w tym prawa do prywatności, w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1403