Stanowisko w sprawie zakazu burkini we Francji – Amnesty International

Stanowisko w sprawie zakazu burkini we Francji

Amnesty International wskazuje, że zakaz noszenia burkini wzmacnia uprzedzenia, nietolerancję i poniża kobiety, a nie przyczynia się do większego bezpieczeństwa publicznego czy poszanowania praw kobiet.

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła decyzję najwyższego sądu administracyjnego Francji, który uznał zakaz noszenia burkini wprowadzony przez władze lokalne za niezgodny z prawem.

Tego typu zakazy, dotyczące burkini, hidżabu czy szerzej symboli religijnych, są dyskryminujące oraz naruszają wolność sumienia i wyznania. Prawa te można ograniczać, ale ograniczenie musi być proporcjonalne i współmierne do celu. Zakaz noszenia burkini nie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na plażach, a raczej prowadzi do poniżania i stygmatyzowania kobiet i dziewcząt. Nie przyczynia się też do lepszej ochrony praw kobiet.
Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii AI Polska.

Orzeczenie Rady Stanu, pełniącej funkcję najwyższego sądu administracyjnego we Francji, było odpowiedzią na apelację od wyroku sądu niższej instancji podtrzymującego zakaz noszenia burkini w miejscowości Villeneuve-Loubet.

Zakaz noszenia burkini jest kolejnym z wielu praw wprowadzonych na przestrzeni lat ograniczających wolność ubierania się wskazującego na przynależność religijną. W 2004 roku Francja zakazała noszenia widocznych symboli religijnych w szkołach publicznych. Amnesty International uznaje tego typu zakazy za dyskryminujące, bezzasadne i nieproporcjonalne do rzekomo wskazywanego przez władze celu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Stop nękaniu obrońców praw LGBTI w Polsce

Powiązane tematy

Powiązany temat

Rada Bezpieczeństwa ONZ musi priorytetowo zająć się odpowiedzialnością Rosji za zbrodnie wojenne w Ukrainie

Powiązany temat

Oświadczenie Zarządu i Dyrektorki Amnesty International Polska nt. komunikatu z 4 sierpnia

Powiązany temat

“Norwegia to kraj otwarty na drugiego człowieka” – z wizytą studyjną w Oslo

10397