Stanowisko ws. ustawy o uzgodnieniu płci – Amnesty International

Stanowisko ws. ustawy o uzgodnieniu płci

Żadne polityczne i inne pozaprawne przesłanki nie powinny stanąć na przeszkodzie wejściu w życie ustawy, która pozwoli osobom transseksualnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w sposób wolny od dyskryminacji i innych naruszeń praw człowieka

Uchwalona 10 września 2015 r. ustawa o uzgodnieniu płci, gwarantuje przejrzyste, rzetelne oraz łatwo dostępne procedury uznania płci i dostosowuje polskie ustawodawstwo w zakresie prawnego uznania osób transseksualnych do standardów europejskich.

Ustawa ta stanowi przełomowy krok w realizacji prawa do ochrony życia prywatnego i samostanowienia osób transseksualnych oraz poszanowania niezbywalnej godności osoby ludzkiej.

Stanowi też wprowadzanie w życie standardów wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również rekomendacji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w tym zakresie.

Żadne polityczne i inne pozaprawne przesłanki nie powinny stanąć na przeszkodzie wejściu w życie ustawy, która pozwoli osobom transseksualnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w sposób wolny od dyskryminacji i innych naruszeń praw człowieka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

1086