Stany Zjednoczone: potrzeba refleksji z okazji Dnia Praw Człowieka – Amnesty International

Stany Zjednoczone: potrzeba refleksji z okazji Dnia Praw Człowieka

-Ponad połowa państw świata odeszła od usankcjonowanego prawnie pozbawiania życia, uznając jego niezgodność z godnością ludzką, nieposiadanie przez niego jakiegokolwiek specjalnego efektu odstraszającego i potencjał popełnienia pomyłki doprowadzającej do śmierci-, podkreśliła Amnesty International.

W przeciwieństwie do tego trendu władze USA, które uważają się za najbardziej postępową siłę w dziedzinie praw człowieka na świecie uśmierciły w okresie ostatniej dekady ponad 600 mężczyzn i kobiet, wielu sprzecznie z określonymi standardami międzynarodowymi-, dodała organizacja, zauważając jednocześnie, iż wcześniej tego roku prezydent Bush obiecał, iż Ameryka będzie zawsze twardo broniła niepodlegających dyskusji wymogów w dziedzinie praw człowieka-, a Sekretarza Stanu Colin’a Powell’a zapewniał, iż, (USA) -nie zmniejszą starań na rzecz postępu w kwestii praw człowieka-.

Tylko w tym roku w USA karze śmierci poddanych zostało ponad 60 osób. Lista ta obejmuje chorego psychicznie mężczyznę, kilka osób, których przedstawicielstwo prawne nie było odpowiednie, więźniów, których wina pozostawała w sferze wątpliwości, obywatela Meksyku, któremu odmówiono praw konsularnych i obywatela Pakistanu porwanego z Pakistanu przez agentów USA przy zignorowaniu gwarancji wypływających z praw człowieka.

Wyroki śmierci obejmowały też trzech jedynych młodocianych przestępców w skali świata w roku 2002 (poniżej wieku 18 lat w momencie popełnienia przestępstwa), o których wiadomo, iż wykonano na nich wyrok kary śmierci. Egzekucje te, których USA są właściwie jedynymi wykonawcami, naruszają prawo międzynarodowe i w szerokim zakresie potępione zostały przez społeczność międzynarodową. W październiku przykładowo, Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka zauważyła, iż zakazanie kary śmierci jest nieodwołalną normą, która -przekracza polityczne i ideologiczne podziały- i stanowi część -przeważających standardów odpowiedniego postępowania-.

W momencie, gdy jakiekolwiek państwo, a co dopiero kraj tak potężny jak USA, nalega na prawo do przyjmowania selektywnego podejścia do standardów międzynarodowych, integralność tychże jest zagrożona-, kontynuowała Amnesty International. -Dlaczego jakiekolwiek inne państwo nie miałoby potem przywłaszczyć sobie prerogatywę do działania w zgodzie tylko z tymi fragmentami prawa międzynarodowego, które dopasowane są do ich potrzeb–

Stosunek USA do systemu międzynarodowej ochrony praw człowieka wzbudzał w ciągu zeszłego roku wciąż obawy w innych dziedzinach niż kara śmierci:  • W roku 2002 władze USA kontaktowały się z innymi rządami nalegając, by te zawierały z nimi porozumienia, stwierdzające, iż nie oddadzą one obywateli USA oskarżonych o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. W wielu przypadkach rząd USA groził wycofaniem pomocy wojskowej dla państw, które nie wyrażą takiej zgody.
  • Ponad 600 aresztowanych zatrzymanych w amerykańskiej bazie marynarki wojennej w Guantanamo Bay pozostaje w próżni prawnej, bez dostępu do sądów lub prawników. Niektórzy z nich trzymani są prawie rok, bez żadnej nadziei na wypuszczenie czy proces. Inni mogą stanąć przed komisjami wojskowymi, których wykorzystanie złamałoby międzynarodowe standardy uczciwego procesu. Warunki uwięzienia, pozostawanie w małych celach 24 godziny na dobę wraz z minimalna możliwością skorzystania z ćwiczeń fizycznych, uznane mogą zostać za okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie oraz powodują poważne obawy o stan przetrzymywanych.
  • – 8 listopada Amnesty International napisała do rządu USA, by wyrazić swoje zaniepokojenie przeprowadzoną poza prawem egzekucją 6 mężczyzn w samochodzie w Jemenie, namierzonych przypuszczalnie przez kontrolowanego przez CIA samolot bezzałogowy typu -Predator-.


W tym czasie zeszłego roku Prezydent Bush ogłosił 10 grudnia Dniem Praw Człowieka w USA, podkreślając znaczenie promowania praw człowieka na świecie i kładąc nacisk na wkład USA w działania na rzecz sprawiedliwości i godności ludzkiej.

-Rok później słowa te brzmią pusto w sytuacji -trwania w normalności- dla amerykańskich wykonawców kary śmierci, a również w sytuacji, gdy amerykańskie selektywne podejście do standardów międzynarodowych ma się całkiem dobrze-, stwierdziła Amnesty International, dodając, iż USA powinny spostrzec niebezpieczeństwo, która takie podejście stanowi dla międzynarodowego postępu w dziedzinie praw człowieka, jak i negatywnego wpływu jaki wywiera on na reputację USA zagranicą.

Dwie osoby, które oczekują na wykonanie kary śmierci 10 grudnia to Jerry McCracken w Oklahomie, oraz Desmond Carter w Północnej Karolinie. Na Linroy Bottoson’ie kara śmierci może zostać wykonana dzisiejszego dnia, jeśli sędzia uzna jego zdrowie umysłowe za wystarczające. James Collier i Jessie Williams mają zostać poddani egzekucjom 11 grudnia odpowiednio w Teksasie i Missisipi, a Anthony Johnson’owi i Jay Neill’owi zabójczy zastrzyk wstrzyknięty ma być planowo w czwartek.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5120