Stany Zjednoczone: przełomowa decyzja w stanie Illinois musi być pierwszym krokiem na drodze do zniesienia kary śmierci – Amnesty International

Stany Zjednoczone: przełomowa decyzja w stanie Illinois musi być pierwszym krokiem na drodze do zniesienia kary śmierci

-USA pozostają po nieodpowiedniej stronie w tej fundamentalnej kwestii praw człowieka. Gubernator Ryan pokazał, iż zmiana jest możliwa oraz, iż oparte na zasadach przywództwo w prawach człowieka ma zasadnicze znaczenie-, dodała organizacja.

-Przywództwa takiego brakowało niestety w okresie ostatniej ćwierci stulecia prawnie uzasadnionego odbierania życia w USA-, stwierdziła Amnesty International. -Gubernator Ryan pokazał, iż istnieje alternatywa dla pustej polityki twardej ręki w odniesieniu do kary śmierci-.

-Gubernator, który przeszedł z pozycji zwolennika kary śmierci na pozycję jednego z jej najbardziej otwartych krytyków, ogłosił swoją decyzję trzy lata po ogłoszeniu moratorium na egzekucje w Illinois ze względu na -zawstydzającą listę przypadków- niezgodnych z prawem wyroków kary śmierci. Jednakże jego decyzja o pełnej zmianie stanowiska pokazała, iż system nękany był nie tylko poprzez błędy w określeniu winy, ale również poprzez -błędy w określaniu kto spośród winnych zasługuje na śmierć-.

-Illinois nie jest jedynym stanem umieszczającym niewinnych na liście śmierci-, kontynuowała Amnesty International, zauważając, iż ponad 100 osób wycofano z list oczekujących na egzekucje po tym, jak pojawiły się dowody na ich niewinność. -Stan ten nie jest także osamotniony w nadzorowaniu takiego systemu sprawiedliwości, którego cechą definiującą jest arbitralność. Inni politycy powinni wzorować się na Gubernatorze Ryan’ie i działać na rzecz zmiany jurysdykcji w kierunku odchodzenia od tej przestarzałej formy karania-.

Rasa, status ekonomiczny i miejsce zbrodni mają wpływ na to, kto w Stanach Zjednoczonych skazywany jest na śmierć. Wyniki badań dotyczące wyroków śmierci w stanie Maryland, opublikowane w zeszłym tygodniu, są ostatnim z argumentów ukazujących system nękany przez rasowe i geograficzne uprzedzenia. 80 procent z ponad 800 osób, na których wykonano w USA od 1977 wyrok śmierci zostało skazanych za zbrodnie na białych ofiarach. A jednak afroamerykanie i biali są ofiarami morderstw praktycznie w równej ilości przypadków.

Zwolennicy tego rodzaju kar argumentują, iż system polega na odsiewaniu -najgorszych z najgorszych-. Jednakże system wciąż nie zapobiega przypadkom, które wskazują na nieuchronność ludzkiej niekonsekwencji i błędu.

-Kara śmierci w USA często promowana jest jako sposób na osiągnięcie przez rodziny ofiar morderstwa stabilności emocjonalnej-, dodała Amnesty International. -Przyłączamy się do stanowiska Gubernator Ryan’a wyrażając nadzieję, iż władze amerykańskie mogą zaoferować osobom cierpiącym z powodu bolesnego przeżycia morderstwa osoby ukochanej coś więcej niż jedynie nadzieję zemsty-.

-Ponad 100 państw odwróciło się od prawnie usankcjonowanego zabójstwa-, stwierdziła Amnesty International. -Ten nieuchronny postęp na rzecz światowego odstąpienia od tej kary odbija rosnące zrozumienie, iż kara śmierci jest karą zbyt skażoną, by można była ją naprawić-.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5107