Stany Zjednoczone: przy okazji wizyty w Chinach prezydent Bush winien zwrócić uwagę na wzrastającą liczbę egzekucji we własnym kraju – Amnesty International

Stany Zjednoczone: przy okazji wizyty w Chinach prezydent Bush winien zwrócić uwagę na wzrastającą liczbę egzekucji we własnym kraju

Egzekucja Aleksandra Williamsa poprzez śmiercionośny zastrzyk była zaplanowana w stanie Georgia na poniedziałek 25 lutego. Williams popełnił zbrodnię mając 17 lat. Prawo międzynarodowe zabrania egzekucji osób, które w czasie popełnienia przestępstwa były niepełnoletnie. W Chinach dokonywana jest większość odnotowywanych na świecie egzekucji, jednak kraj ten zniósł karę śmierci wobec nieletnich przestępców w marcu 1997 roku w zgodzie ze zobowiązaniami wynikającymi z podpisanych traktatów.

-Stany Zjednoczone wciąż ignorują swoje międzynarodowe zobowiązania dotyczące tego podstawowego zagadnienia praw człowieka- – powiedziało Amnesty International odnotowując, ze w USA w okresie ostatnich pięciu lat dokonano egzekucji na dziewięciu nieletnich przestępcach, co stanowi 60 procent wszystkich znanych egzekucji tego typu na świecie.

Przed wizyta w Chinach prezydent Bush oznajmił, ze będzie zabiegał, by władze Chin wyszły naprzeciw powszechnemu domaganiu się poszanowania ludzkiej godności, prawa do życia i poszanowania życia każdej istoty ludzkiej.

W nawiązaniu do tego oświadczenia, Amnesty International wezwała w przekazanym liście prezydenta Busha do interwencji w sprawie egzekucji Aleksandra Williamsa.

-Lekceważenie międzynarodowych norm nie dotyczy jedynie wieku Aleksandra Williamsa- – kontynuowało Amnesty International. -Odmówiono mu prawa do właściwej reprezentacji w sądzie, ponadto cierpi on na chorobę psychiczną-.

W okresie ostatnich czterech miesięcy w stanie Georgia dokonano egzekucji pięciu więźniów. -Członkowie Rady ds. Ułaskawień i Warunkowych Zwolnień czują presję na rzecz podejmowania ‘właściwych decyzji’- – powiedziało Amnesty International. -Apel o ułaskawieni ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie Aleksandra Williamsa miałby ogromne znaczenie i dodałby im odwagi do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej i innych egzekucji-.

Aleksander Williams był reprezentowany podczas procesu apelacyjnego przez adwokata, który nie zadał sobie trudu przebadania dostępnych ważnych dowodów na rzecz obrony. Między innymi w 2000 roku pięciu spośród ośmiu pozostających przy życiu ławników przesądzających o pierwszym wyroku w tej sprawie podpisało oświadczenie w którym stwierdzają, że gdyby przedstawiono im dowody na chorobę psychiczną Aleksandra Williamsa i historię jego życia w okresie dzieciństwa, nie glosowaliby oni za karą śmierci.

Choroba psychiczna Williamsa, schizofrenie paranoidalna, pogorszyła się w czasie jego piętnastoletniego pobytu w celi śmierci.

Wysoki Komisarz ONZ ds Praw Człowieka, Mary Robinson, zaapelowała o nie wymierzanie kary śmierci Aleksandrowi Williamsowi. Apel jej nastąpił po apelach w tej sprawie dwóch specjalnych sprawozdawców ONZ, Międzyamerykańskiej Komisji ds Praw Człowieka, Unii Europejskiej i Rady Europy. Wiele próśb o ułaskawienie Williamsa zostało także wysłanych z samych Stanów Zjednoczonych, m.in. przez Funduszu Obrony Dzieci, Krajowy Sojusz na rzecz Chorych Psychicznie i Amerykańskie Stowarzyszenie Adwokatury.

Amnesty International udokumentowało 15 egzekucji nieletnich przestępców na świecie od marca 1997 roku, w tym dziewięć w Stanach Zjednoczonych, trzy w Iranie, dwie w Pakistanie i jedną w Demokratycznej Republice Konga. Prezydent Pakistanu Musharraf oświadczył w grudniu 2001, że złagodzi wyroki śmierci, jakie ciążą na wszystkich nieletnich przestępcach więzionych w Pakistanie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5211