Stany Zjednoczone/Guantanamo: prawa człowieka zakładnikiem – Amnesty International

Stany Zjednoczone/Guantanamo: prawa człowieka zakładnikiem

Zgodnie z Amerykańską Strategią Obrony Narodowej, „Ameryka musi stanowczo stanąć po stronie niezbywalności wymogów ludzkiej godności” włączając w to „rządy prawa” i „granice władzy absolutnej”. Opracowana w podobnym duchu Narodowa Strategia w sprawie Zwalczania Terroryzmu dodaje: „rozumiemy, że świat w którym te wartości są obowiązującą normą a nie wyjątkiem, będzie najlepszym antidotum na rozprzestrzenianie się terroryzmu. To jest świat, który dzisiaj musimy budować.”

Zamiast tego Stany Zjednoczone budują obóz dla więźniów w Zatoce Guantanamo i osadzają w nim więźniów z całego świata, włączając w to dzieci.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4945