Stowarzyszenie Amnesty International oferuje długookresowe praktyki w zespole penitencjarnym – Amnesty International

Stowarzyszenie Amnesty International oferuje długookresowe praktyki w zespole penitencjarnym

Stowarzyszenie Amnesty International oferuje długookresowe praktyki w zespole penitencjarnym
Oferujemy:
– możliwość odbycia praktyk studenckich w znanej na całym świecie organizacji broniącej praw człowieka
– zdobycie wiedzy w zakresie prawa karnego wykonawczego i międzynarodowych standardów praw człowieka w kwestii traktowania osób pozbawionych wolności
– Interesującą i rozwijającą prace w młodym zespole
– Możliwość kontynuacji działań w ramach organizacji pozarządowej.
Oczekujemy:
– zainteresowania i wiedzy na temat praw człowieka, w szczególności praw więźniów
– zaangażowania w wymiarze kilku godzin tygodniowo i gotowości do udziału w spotkaniach w Warszawie raz w tygodniu co najmniej przez okres pół roku
– studiów podjętych na kierunkach takich jak: prawo, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe,
Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: anna.kuczak@amnesty.org.pl, do dnia 23 stycznia 2009 r.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3239