Poszukujemy koord. projektów edukacyjnych – Amnesty International

Poszukujemy koord. projektów edukacyjnych

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • merytoryczna, administracyjna i finansowa koordynacja projektu edukacyjnego kierowanego do nauczycieli/ek, uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz trenerów/ek edukacji nieformalnej (zakres tematyczny: edukacja antydyskryminacyjna, prawa uchodźców i migrantów)
 • sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji projektu
 • prowadzenie dokumentacji projektu
 • współpraca z pracownikami/czkami Stowarzyszenia i ekspertami/kami zewnętrznymi w ramach zadań przewidzianych w projekcie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w organizacji NGO
 • dobra znajomość tematyki praw człowieka, w tym wiedza w obszarze edukacji praw człowieka
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych i/lub edukacyjnych, w tym kierowanych do środowiska szkolnego
 • wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z różnymi grupami docelowymi (aktywiści w różnym wieku, młodzież szkolna, nauczyciele, wolontariusze)
 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 3/5 etatu (24 godziny tygodniowo)
 • 1-miesięczny okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony do 30 listopada 2017 r.
 • pracę w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie.
 • pracę w zmotywowanym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) na adres rekrutacja(at)amnesty.org.pl do 20 kwietnia 2016 roku. W cv prosimy o zamieszczenie wykazu realizowanych i zarządzanych projektów wraz z zaznaczeniem wielkości budżetu. Tytuł emaila: “Koordynator /ka projektów edukacyjnych”. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia. W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5894