Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje koordynatora/koordynatorki projektu edukacyjnego – Amnesty International

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje koordynatora/koordynatorki projektu edukacyjnego

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje koordynatora/koordynatorki projektu edukacyjnego "Prawa człowieka: Teraz! to jest w Twoich rękach".

Stowarzyszenie Amnesty International, członek światowego ruchu Amnesty International, jedna z największych organizacji działających na rzecz praw człowieka w Polsce i na świecie, poszukuje osoby na stanowisko koordynatora/koordynatorki projektu edukacyjnego “Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach”.

Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności obywatelskich i mobilizację młodych ludzi do pracy na rzecz zmian w swoich społecznościach szkolnych i lokalnych. Grupą docelową projektu są uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. :
– merytoryczna, administracyjna i finansowa koordynacja projektu,

– sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji projektu,

– prowadzenie dokumentacji projektu,

– współpraca z koordynatorką Zespołu ds. Edukacji Praw Człowieka Amnesty International oraz z partnerami zewnętrznymi projektu.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych i/lub edukacyjnych, w tym kierowanych do środowiska szkolnego,

– doświadczenie w zarządzaniu budżetem projektu,

– zainteresowanie tematyką edukacji praw człowieka i edukacji obywatelskiej,

– znajomość specyfiki pracy sektora pozarządowego,

– znajomość pakietu MS Office,

– znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Warunki zatrudnienia : praca w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Umowa o pracę na czas określony do 30 kwietnia 2014 r., po miesięcznym okresie próbnym. Rozpoczęcie pracy -1 października 2011.

Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 19 września 2011 roku. W cv prosimy o zamieszczenie wykazu realizowanych i zarządzanych projektów wraz z zaznaczeniem wielkości budżetu.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 88

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2236